Podręczniki WKŁ do przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej - prezentacja

*

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019 - PROGRAMY NAUCZANIA

* Technik pojazdów samochodowych na podbudowie mechanika 

* Mechanik pojazdów samochodowych 

* Technik pojazdów samochodowych na podbudowie elektromechanika 

* Elektromechanik pojazdów samochodowych 

*

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 5 maja 2017 r.


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2018 r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TYP SZKOŁY: szkoła BRANŻOWA I STOPNIA

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności  Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2017 r.

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
TYP SZKOŁY
: SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Sp. z o.o. w dniu 28 sierpnia 2018 r..