Podstawy budowy maszyn
Podstawa programowa 2017
Praca zbiorowa
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2
Podstawa programowa 2017
Marek Gabryelewicz
Silniki pojazdów samochodowych
Podstawa programowa 2017
Piotr Zając
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Cz. 1
Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Michał Lewandowski
Montownie samochodów w II Rzeczypospolitej
Romuald Cieślak
Podstawy budowy silników
Sławomir Luft
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
Jeżdżę motocyklem MZ
Wolfram Riedel, Christian Steiner
34.00 zł

Usługi wydawnicze