Autorzy: Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy


Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego
Wicher Jerzy
63.00 zł
Mechanika ruchu
Prochowski Leon
63.00 zł
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
73.50 zł
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
75.00 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
69.00 zł