Sieci telekomunikacyjne

Sieci telekomunikacyjne

Autor: Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz

ISBN: 978-83-206-1716-0

Format: B5
Liczba stron: 618
Liczba ilustracji: 432
Liczba tabel: 34
Oprawa: miękka

Polecam: 110

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Zdając sobie sprawę, że zawarcie przeglądu wszystkich sieci i zagadnień w jednej pozycji jest niemożliwe − pominięto w podręczniku szereg sieci rozgłoszeniowych, a także zagadnienia inżynierii ruchu. Zawarty w podręczniku opis podstaw działania różnego typu sieci telekomunikacyjnych ułatwi Czytelnikowi dogłębniejsze studiowanie wybranych typów sieci.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa
  1. Sieci telekomunikacyjne 1
  1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1
  1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4
  1.2.1. Sieci telegraficzne 4
  1.2.2. Sieć telefoniczna 5
  1.2.3. Sieci transmisji danych 6
  1.2.4. Sieć Internet 7
  1.2.5. Sieci zintegrowane 8
  1.2.6. Inne sieci 8
  1.3. Standaryzacja 9
  1.4. Tryby transferu informacji 12
  1.4.1. Tryb transferu synchronicznego 12
  1.4.2. Tryb transferu pakietowego 14
  1.4.3. Tryb transferu synchronicznego 14
  1.5. Rodzaje sieci telekomunikacyjnych 15
  1.6. Topologie sieci telekomunikacyjnych 16
  1.6.1. Rodzaje topologii 16
  1.6.2. Przykłady topologii 18
  1.6.3. Topologia fizyczna i topologia logiczna 19
  1.7. Sieci usługowe i transportowe 19
  1.8. Modele warstwowe sieci 21
  1.8.1. Opis architektur sieciowych za pomocą modeli warstwowych 21
  Pytania kontrolne 23

  2. Sieci PSTN i ISDN
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Sieci telefoniczne 26
  2.2.1. Elementy składowe sieci telefonicznej 26
  2.2.2. Struktura sieci telefonicznej 27
  2.2.3. Łącze abonenckie 29
  2.2.4. Urządzenia końcowe 31
  2.2.5. Łącza międzycentralowe 33
  2.2.6. Numeracja w sieci telefonicznej . 35
  2.3. Sieci ISDN 38
  2.3.1. Usługi w sieci ISDN 38
  2.3.2. Styki użytkownika z siecią 46
  2.3.3. Model odniesienia ISDN 50
  2.3.4. Transmisja w styku S 53
  2.3.5. Transmisja w styku U 62
  Pytania kontrolne 68

  3. Sieci GSM 70
  3.1. Sieci telefonii komórkowej 70
  3.2. Architektura sieci GSM 72
  3.2.1. Struktura ogólna sieci 72
  3.2.2. Stacja ruchoma 73
  3.2.3. Identyfikacja abonenta w sieci GSM 74
  3.2.4. Podsystem stacji bazowych 75
  3.2.5. Podsystem komutacyjny 77
  3.3. Protokoły stosowane w sieciach telefonii komórkowej 80
  3.4. Styk radiowy Air 82
  3.4.1. Kanały fizyczne 82
  3.4.2. Kanały logiczne 84
  3.5. Transmisja w styku Abis 87
  3.6. Transmisja w styku A 87
  3.7. Usługi w sieci GSM 89
  3.7.1. Rodzaje i opis usług 89
  3.7.2. Usługi przenoszenia 91
  3.7.3. Teleusługi 92
  3.7.4. Usługi dodatkowe 93
  3.8. Roaming w sieciach GSM 94
  Pytania kontrolne 96

  4. Sieci UMTS 97
  4.1. Sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji 97
  4.2. Architektura systemu UMTS 98
  4.2.1. Struktura ogólna systemu 98
  4.2.2. Stacja ruchoma UMTS 99
  4.2.3. Sieć dostępowa 100
  4.2.4. Sieć szkieletowa 103
  4.3. Protokoły w sieci UMTS
  4.3.1. Ogólny model protokołów 105
  4.3.2. Protokoły w sieci UTRAN 106
  4.3.3. Protokoły w sieci szkieletowej 109
  4.4. Sieć UTRAN 110
  4.4.1. Transmisja dwukierunkowa i metoda dostępu 110
  4.4.2. Kanały 113
  4.4.3. Transmisja w części stałej sieci UTRAN 118
  4.5. Usługi UMTS 119
  4.5.1. Usługi przenoszenia 119
  4.5.2. Teleusługi 123
  4.5.3. Usługi multimedialne 123
  4.5.4. Usługi o wartości dodanej 124
  4.5.5. Usługi lokalizacyjne 124
  Pytania kontrolne 125

  5. Sieci IP 126
  5.1. Architektura sieci Internet 126
  5.1.1. Charakterystyka sieci Internet 126
  5.1.2. Sieci LAN i WAN 126
  5.1.3. Urządzenia sieci Internet 128
  5.2. Protokoły sieciowe i transportowe dla nowej generacji sieci Internet 130
  5.3. Protokoły warstwy sieciowej 132
  5.3.1. Adresowanie w sieciach IP 132
  5.3.2. Protokół IP wersja 4 134
  5.3.3. NAT 136
  5.3.4. Protokół IP wersja 6 137
  5.4. Protokoły warstwy transportowej 139
  5.4.1. Charakterystyka protokołów warstwy transportowej 139
  5.4.2. UDP 140
  5.4.3. TCP 141
  5.4.4. RTP 145
  5.5. Protokoły rutingu w sieciach IP 148
  5.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja protokółów rutingu 148
  5.5.2. Protokoły wektora odległości 150
  5.5.3. Protokoły stanu łącza 150
  5.5.4. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu wewnętrznego 151
  5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152
  Pytania kontrolne 153

  6. Usługi sieci IP 154
  6.1. Wprowadzenie 154
  6.2. Transfer plików 155
  6.2.1. Sposoby współdzielenia plików 155
  6.2.2. FTP 156
  6.2.3. TFTP 158
  6.2.4. NFS 159
  6.3. Usługi WWW 159
  6.3.1. Koncepcja sieci WWW 159
  6.3.2. Protokół HTTP 161
  6.3.3. Dokumenty WWW 161
  6.4. Poczta elektroniczna 163
  6.4.1. Znaczenie poczty elektronicznej 163
  6.4.2. Standardy dla poczty elektronicznej 164
  6.5. Bezpieczeństwo w sieciach IP 167
  6.5.2. Klasyfikacja ataków 169
  6.5.3. Metody ataków 170
  6.5.4. Sposoby przeciwdziałania atakom 176
  Pytania kontrolne 178

  7. Sieci ATM 179
  7.1. Wprowadzenie 179
  7.2. Konfiguracja odniesienia dla sieci szerokopasmowych 180
  7.3. Rodzaje styków w sieci ATM 181
  7.4. Protokoły w sieci ATM 183
  7.4.1. Model ATM 183
  7.4.2. Warstwa fizyczna ATM 184
  7.4.3. Warstwa ATM 184
  7.4.4. Warstwa AAL 189
  7.5. Jakość usług w sieciach ATM 200
  7.6. Usługi w sieciach ATM 202
  Pytania kontrolne 205

  8. Sieci inteligentne 206
  8.1. Koncepcja sieci inteligentnych 206
  8.2. Protokoły i standardy w sieci IN 208
  8.3. Architektura funkcjonalna i fizyczna 212
  8.3.1. Model sieci IN 212
  8.3.2. Zależności między płaszczyznami 215
  8.3.3. Modele funkcjonalne 217
  8.4. Szerokopasmowe sieci inteligentne 220
  8.4.1. Różnice między sieciami BIN i IN 220
  8.4.2. Model funkcjonalny sieci BIN 223
  8.4.3. Protokoły sygnalizacyjne BIN 227
  Pytania kontrolne 227

  9. Wprowadzenie do sieci dostępowych 229
  9.1. Definicja sieci dostępowych 229
  9.2. Wprowadzanie nowych usług 230
  9.3. Technologie sieci dostępowych 230
  9.3.1. Przewodowe sieci dostępowe 230
  9.3.2. Sieci bezprzewodowe 231

  10. Dostęp DSL 233
  10.1.Opis technologii 233
  10.1.1. Model odniesienia DSL 233
  10.1.2. Rozwój standardów systemów DSL 234
  10.1.3. Przyczyny zakłóceń transmisji 236
  10.2. Systemy ADSL 237
  10.2.1. Architektura systemów ADSL 237
  10.2.2. Modulacja sygnałów 239
  10.2.3. Logiczne kanały transportowe 240
  10.2.4. Budowa ramki ADSL 242
  10.2.5. Standardy ADSL2 i ADSL2+ 242
  10.3.Systemy VDSL i VDSL2 244
  Pytania kontrolne 245

  11. Optyczne sieci dostępowe 246
  11.1. Wprowadzenie 246
  11.2. Opis technologii 246
  11.2.1. Topologie fizyczne sieci optycznych 246
  11.2.2. Topologie logiczne sieci optycznych 248
  11.3. Systemy dostępowe 249
  11.3.1. Pasywne sieci optyczne 249
  11.3.2. Sieci APON 251
  11.3.3. Sieci EPON 252
  11.3.4. Zabezpieczenia łączy 254
  11.4. Systemy FTTH 256
  11.4.1. Przyczyny ewolucji w kierunku FTTH 256
  11.4.2. Architektura systemów FTTH 258
  11.4.3. Światłowody wykorzystywane w systemach FTTH 259
  Pytania kontrolne 260


  12. Dostęp bezprzewodowy 261
  12.1. Rozwój i klasyfikacja sieci bezprzewodowych 261
  12.2. Standardy bezprzewodowych sieci dostępowych 265
  12.2.1. DECT 265
  12.2.2. Bluetooth 267
  12.2.3. WiFi 269
  12.2.4. WiMAX 270
  Pytania kontrolne 270

  13. SDH 271
  13.1. Wprowadzenie 271
  13.2. Koncepcja i architektura systemu 272
  13.3. Struktura ramki i zasady zwielokrotniania 274
  13.4. Urządzenia SDH 277
  13.4.1. Multipleksery 277
  13.4.2. Przełącznice cyfrowe 279
  13.5. Sieci SDH 279
  13.5.1. Architektury sieci i zabezpieczenia 279
  13.5.2. Sieci punkt-punkt 281
  13.5.3. Sieci pierścieniowe 281
  13.5.4. Sieci kratowe 284
  13.6. Ogólna procedura ramkowania (GFP) 285
  Pytania kontrolne 287

  14. Sieci WDM i DWDM 289
  14.1. Zwielokrotnienie falowe 289
  14.2. Elementy sieci optycznych 291
  14.2.1. Światłowody 291
  14.2.2. Nadajniki i odbiorniki 294
  14.2.3. Wzmacniacze optyczne 296
  14.2.4. Sprzęgacze optyczne 296
  14.2.5. Konwertery długości fali 297
  14.2.6. Multipleksery, demultipleksery i filtry optyczne 298
  14.2.7. Urządzenia przełączające 300
  14.3. Sieci optyczne WDM 300
  14.3.1. Ewolucja sieci WDM 300
  14.3.2. Sieci typu BSN 301
  14.3.3. Sieci z kierowaniem fal 304
  Pytania kontrolne 306

  15. Automatyczna komutowana sieć optyczna 307
  15.1. Idea sieci SON 307
  15.2. Architektura ASON 308
  15.2.1. Płaszczyzny funkcjonalne 308
  15.2.2. Elementy transportowe 309
  15.2.3. Obszary rutingu 309
  15.2.4. Model odniesienia i interfejsy 310
  15.2.5. Rodzaje połączeń 312
  15.3. Płaszczyzna sterowania 314
  15.3.1. Podstawowe funkcje 314
  15.3.2. Architektura i elementy płaszczyzny 315
  15.3.3. Adresowanie i sygnalizacja 317
  15.3.4. Ruting 318
  15.3.5. Protekcja i odtwarzanie 319
  Pytania kontrolne 320

  16. Funkcje i rodzaje sygnalizacji 321
  16.1. Wprowadzenie 321
  16.2. Funkcje sygnalizacji 322
  16.3. Obszar funkcjonowania 323
  16.4. Rodzaje sygnalizacji 323
  16.5. Metody sygnalizacji 324
  Pytania kontrolne 326

  17. Sygnalizacja abonencka 327
  17.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim 327
  17.1.1. Przebieg zestawiania połączenia 327
  17.1.2. Sygnalizacja adresowa 329
  17.1.3. Rozłączenie połączenia 329
  17.1.4. Przesyłanie dodatkowych informacji 330
  17.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim 330
  17.2.1. Wprowadzenie do sygnalizacji DSS1 330
  17.2.2. Procedura dostępu do kanału D 331
  17.2.3. Protokół LAPD 333
  17.2.4. Wiadomości sterujące 341
  17.2.5. Przykłady obsługi połączeń 346
  17.3. Sygnalizacja abonencka w dostępie szerokopasmowym 357
  17.3.1. System sygnalizacji DSS2 i UNI 357
  17.3.2. Budowa i rodzaje wiadomości sygnalizacyjnych 359
  17.3.3. Obsługa połączenia 360
  Pytania kontrolne 361

  18. Sygnalizacja międzycentralowa 362
  18.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem 362
  18.1.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem 362
  18.1.2. Wady i zalety sygnalizacji skojarzonej z kanałem 363
  18.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale 363
  18.2.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem 363
  18.2.2. Sposoby pracy sygnalizacji we wspólnym kanale 364
  18.2.3. Wady i zalety sygnalizacji we wspólnym kanale 365
  18.2.4. Systemy sygnalizacji między centralowej 366
  Pytania kontrolne 367

  19. System sygnalizacji nr 7 368
  19.1. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7 368
  19.1.1. Sieć telefoniczna i ISDN 368
  19.1.2. Sieci telefonii ruchomej 368
  19.1.3. Sieć inteligentna 369
  19.1.4. Sieci oparte na protokole IP 370
  19.2.Sieć sygnalizacyjna 370
  19.2.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej 370
  19.2.2. Terminologia 372
  19.2.3. Tryby pracy sygnalizacji 374
  19.2.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej 375
  19.3. Struktura systemu sygnalizacji nr 7 377
  19.3.1. Protokoły SS7 377
  19.3.2. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7 381
  19.4. Warstwy transferu wiadomości 383
  19.4.1. Łącze sygnalizacyjne - MTP-1 383
  19.4.2. Przęsło sygnalizacyjne - MTP-2 383
  19.4.3. Sieć sygnalizacyjna - MTP-3 386
  19.5. Warstwy transakcji w SS7 391
  19.5.1. Transakcje 391
  19.5.2. SCCP – część sterująca połączeniami sygnalizacyjnymi 392
  19.5.3. TC – część aplikacyjna transakcji 398
  19.6. Część użytkowników ISDN 402
  19.6.1. Wprowadzenie 402
  19.6.2. Funkcje ISUP 403
  19.6.3. Metody sygnalizacji 405
  19.6.4. Budowa wiadomości ISUP 406
  19.6.5. Typy Wiadomości ISUP 408
  19.6.6. Parametry ISUP 410
  19.6.7. Obsługa połączenia 411
  Pytania kontrolne 417

  20. Sygnalizacja w sieciach telefonii komórkowej 418
  20.1. Sygnalizacja abonencka w sieciach GSM 418
  20.1.1. Zestaw protokołów sygnalizacyjnych 418
  20.1.2. Protokół LAPDm 420
  20.1.3. Wiadomości sygnalizacyjne warstwy 3 na styku Air 421
  20.1.4. Protokół LAPD na styku Abis 423
  20.1.5. Wiadomości sygnalizacyjne na styku Abis 423
  20.2. Sygnalizacja na styku A 424
  20.2.1. BSSAP - część aplikacyjna podsystemu stacji bazowych 424
  20.2.2. Budowa wiadomości BSSAP 425
  20.2.3. Typy wiadomości BSSAP 427
  20.2.4. Przykłady wiadomości BSSAP 428
  20.2.5. Przykłady procedur sygnalizacyjnych w części abonenckiej 428
  20.3. Protokoły sygnalizacyjne w części sieciowej GSM 433
  20.3.1. Funkcje MAP 433
  20.3.2. Struktura wiadomości MAP 434
  20.3.3. Usługi i operacje MAP 435
  20.3.4. Przykładowe procedury sygnalizacyjne 437
  20.3.5. Obsługa połączenia wychodzącego 438
  20.4. Protokoły sygnalizacyjne w sieci UTRAN 441
  20.4.1. Protokół RLC 441
  20.4.2. Protokół RRC 443
  20.4.3. Protokół NBAP 444
  20.4.4. Protokół RNSAP 445
  20.4.5. Protokół RANAP 447
  20.5. Przykładowe procedury sygnalizacyjne 448
  20.5.1. Zestawianie połączenia RRC 448
  20.5.2. Zestawianie połączenia wychodzącego MOC 449
  Pytania kontrolne 451

  21. Ogólna budowa i funkcje węzłów komutacyjnych 453
  21.1. Funkcje i budowa węzła komutacyjnego 453
  21.2. Rodzaje węzłów komutacyjnych 453
  21.3. Pola komutacyjne 455
  21.3.1. Terminologia 455
  21.3.2. Klasyfikacja 457
  21.4. Sterowanie polami komutacyjnymi 461
  21.4.1. Rodzaje połączeń 461
  21.4.2. Algorytmy sterowania 463
  Pytania kontrolne 464

  22. Centrale telefoniczne, ISDN i GSM 465
  22.1. Funkcje centrali 465
  22.2. Budowa centrali 467
  22.2.1. Ogólna budowa centrali 467
  22.2.2. Abonenckie zespoły liniowe 469
  22.2.3. Układy przyłączania łączy między centralowych 472
  22.3. Pola komutacyjne 473
  22.3.1. Elementy komutacyjne 473
  22.3.2. Pola przestrzenno-czasowe 476
  22.4. Sterowanie 478
  22.5. Oprogramowanie 480
  Pytania kontrolne 481

  23. Przełączniki ATM 482
  23.1. Funkcje przełączników ATM 482
  23.2. Budowa przełączników ATM 484
  23.2.1. Ogólna budowa przełącznika ATM 484
  23.2.2. Moduły wejściowe 485
  23.2.3. Moduły wyjściowe 485
  23.2.4. Pole komutacyjne 486
  23.2.5. Sterowanie i zarządzanie 487
  23.3. Komutacja ATM 489
  23.3.1. Rodzaje 489
  23.3.2. Buforowanie 490
  23.3.3. Komutatory ze wspólną pamięcią 494
  23.3.4. Komutatory ze wspólną magistralą 495
  23.3.5. Przestrzenne pola komutacyjne 495
  23.4. Zarządzanie przełącznikami ATM 496
  Pytania kontrolne 498

  24. Rutery IP 499
  24.1. Zakres stosowania 499
  24.2. Ogólna budowa ruterów IP 500
  24.3. Podstawowe funkcje 502
  24.4. Przetwarzanie pakietów 503
  24.4.1. Przeszukiwanie tablic rutingu 503
  24.4.2. Listy kontroli dostępu 504
  24.4.3. Pamięci adresowane zawartością 504
  24.5. Podstawowe architektury ruterów 508
  24.5.1. Rutery jednoprocesorowe ze współdzieloną magistralą 508
  24.5.2. Rutery wieloprocesorowe z pamięcią podręczną adresów bram 509
  24.5.3. Rutery z równoległymi modułami przekazywania pakietów 510
  24.5.4. Rutery z polami komutacyjnymi 511
  24.5.5. Rutery z rozproszonymi procesorami 512
  24.6. Organizacja pamięci ruterów 513
  24.6.1. Podział pamięci rutera 513
  24.6.2. Rodzaje buforów 514
  Pytania kontrolne 515

  25. Systemy komutacji optycznej 517
  25.1. Rodzaje optycznych systemów komutacyjnych 517
  25.2. Parametry oceny systemów komutacji optycznej 518
  25.3. Systemy z komutacją ścieżek 520
  25.3.1. Przełącznice optyczne 520
  25.3.2. Optyczne krotnice transferowe 520
  25.4. Optyczne elementy komutacyjne 522
  25.4.1. Rodzaje technologii 522
  25.4.2. Komutatory MEMS 523
  25.4.3. Optyczne pola komutacyjne 527
  25.4.4. Porównanie optycznych pól komutacyjnych 531
  25.5. Systemy z komutacją pakietów 532
  25.5.1. Optyczne sieci pakietowe 532
  25.5.2. Budowa węzła komutacyjnego 533
  25.5.3. Bufory optyczne 534
  Pytania kontrolne 536

  26. Zarządzanie zasobami sieci 537
  26.1. Wprowadzenie 537
  26.1.1. Obszary funkcjonalne zarządzania 537
  26.2. Systemy zarządzania siecią 538
  26.2.1. Modele architektury systemu zarządzania siecią 538
  26.2.2. Rozproszone i scentralizowane zarządzanie siecią 540
  26.2.3. Pełnomocnicy 542
  26.3. Baza informacji zarządzania 544
  26.3.1. Struktura bazy MIB 544
  26.3.2. Typy danych obiektów bazy MIB 545
  26.3.3. Definiowanie obiektów bazy MIB 547
  26.3.4. Grupy bazy MIB-II 550
  Pytania kontrolne 551

  27. SNMP - prosty protokół zarządzania siecią 552
  27.1. Wprowadzenie 552
  27.2. SNMPv1 553
  27.2.1. Format jednostek danych protokołu 553
  27.2.2. Zasady wymiany komunikatów SNMP 556
  27.3. SNMPv2 559
  27.3.1. Wiadomości SNMPv2 559
  27.4. SNMPv3 563
  27.4.1. Założenia projektowe 563
  27.4.2. Architektura SNMPv3 564
  Pytania kontrolne 565

  28. Zarządzanie sieciami OSI i TMN 567
  28.1. Zarządzanie systemami otwartymi OSI 567
  28.1.1. Model warstwy aplikacji zarządzania systemem 570
  28.1.2. Element usługowy CMIS i protokół CMIP 573
  28.2. Architektura i funkcje sieci TMN 573
  28.2.1. Architektura fizyczna 574
  28.2.2. Architektura funkcjonalna 576
  28.2.3. Architektura informacyjna 579
  28.3. Zarządzanie siecią SS7 580
  28.3.1. Funkcje i zadania OMAP 580
  28.3.2. Funkcje zarządzania warstw OMAP 582
  28.3.3. Obszary funkcjonalne OMAP 584
  28.3.4. Fizyczna realizacja zarządzania siecią SS7 585
  28.3.5. Zarządzane obiekty a struktura SS7 586
  Pytania kontrolne 588
  Bibliografia 589
  Wykaz najważniejszych skrótów 604 
    
Liczba szt.

Cena: 89.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Leksykon skrótów. Telekomunikacja
Łazarski Jan
36.75 zł
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych
Stasiak Maciej , Głąbowski Mariusz , Zwierzykowski Piotr
43.05 zł
Systemy i sieci dostępowe xDSL
Kula Sławomir
61.95 zł

Książki autora

Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech
44.10 zł