Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Autor: Kołodziejczyk Sławomir

ISBN: 978-83-206-2016-0

Wydanie: 2/2020 rozszerzone
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 380
Liczba ilustracji: 171
Seria: Technik elektryk i elektryk
Oprawa: miękka

Polecam: 88

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem m.in. parametrów świetlnych, rodzajów lamp, klas i rodzajów oświetlenia, różnych rodzajów opraw oświetleniowych oraz zasad oświetlania i metod obliczania natężenia oświetlenia), budowę i rodzaje instalacji elektrycznych (w tym m.in. parametry techniczne, części składowe, sieć rozdzielczą, instalacje odbiorcze, układy sieci i instalacji elektrycznych) oraz eksploatację instalacji elektrycznych (z uwzględnieniem m.in. środków ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej, zasad eksploatacji instalacji, zakłóceń w działaniu instalacji i zasad ochrony przeciwpożarowej). Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i testy kontrolne oraz tabelę uszczegółowionych efektów kształcenia, które umożliwiają uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie części 1 kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 10/2016.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji ELE.02 i ELE.05.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Do Czytelnika /  5
  1    Przewody i kable w instalacjach elektrycznych /  7
  1.1 Budowa i rodzaje przewodów oraz kabli elektrycznych  /  7
  1.2 Oddziaływanie prądu elektrycznego w przewodach i kablach  /  23
  1.3 Sposoby łączenia przewodów elektrycznych  /  28
  1.4 Sprawdzenie wiadomości  / 33
  2.   Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych /  37
  2.1 Zjawiska fizyczne występujące podczas pracy zestyków / 37
  2.2 Łuk elektryczny i sposoby jego gaszenia  / 38
  2.3 Rodzaje łączników /  40
  2.4 Łączniki o napędzie ręcznym /  41
  2.5 Parametry łączników  /   52
  2.6 Łączniki automatyczne /  53
  2.7 Łączniki stosowane w sterowniczych i sygnalizacyjnych układach automatyki stykowej /  71
  2.8  Osprzęt elektroinstalacyjny /  98
  2.9  Stopień ochrony obudów IP /  113
  2.10  Sprawdzenie wiadomości /  117 
  3.    
  Oświetlenie elektryczne /  123
  3.1   Podstawowe wielkości świetlne /  123
  3.2   Rodzaje źródeł światła /  127
  3.3   Rodzaje oświetlenia /  166
  3.4   Klasy oświetlenia /  169
  3.5   Oprawy oświetleniowe /  171
  3.6   Zasady projektowania elektrycznego oświetlenia wnętrz /  178
  3.7   Oświetlenie terenów otwartych /  195
  3.8   Sprawdzenie wiadomości./ 201
  4      Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych /  208
  4.1   Rodzaje i parametry instalacji elektrycznych /  208
  4.2   Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze /  212
  4.3   Części składowe instalacji elektrycznej /  216
  4.4   Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych /  229
  4.5   Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych / 252
  4.6   Sprawdzenie wiadomości /  266
  5      Konserwacja i eksploatacja instalacji elektrycznych /  271
  5.1   Środki ochrony przeciwporażeniowej /  271
  5.2   Uziomy /  295
  5.3   Pomiary parametrów instalacji elektrycznych /  301
  5.4   Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych /  319
  5.5   Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych /  327
  5.6   Eksploatacja instalacji i urządzeń o napięciu ponad 1 kV /  335
  5.7   Zakłócenia w działaniu instalacji elektrycznych /  345
  5.8   Ochrona przeciwpożarowa /  348
  5.9   Sprawdzenie wiadomości /  353
  Bibliografia / 359
  Wykaz ważniejszych norm i podstawowych aktów prawnych /  360
  Słowniczek podstawowych pojęć /  363
  Rozwiązania testów kontrolnych  /  377
   Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Książki autora

Instalacje elektryczne
Kołodziejczyk Sławomir
69.00 zł
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kołodziejczyk Sławomir
92.00 zł