Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Podstawa programowa 2019

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Podstawa programowa 2019

Autor: Jastrzębska Urszula

ISBN: 978-83-206-2063-4
Nowość

Wydanie: 1/2023
Format: B5
Liczba stron: 272
Liczba ilustracji: 130
Liczba tabel: 5

Polecam: 4

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony organizacji i prowadzeniu procesu obsługi pojazdów samochodowych, napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie. W podręczniku opisano podstawowe rodzaje i organizację przedsiębiorstw samochodowych działających w warunkach gospodarki rynkowej, organizację procesu obsługowo-naprawczego, gospodarowanie częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami, zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi, elementy wyposażenia serwisu, systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie samochodowym, sposoby utrzymywania kontaktów służbowych, metody analizy pracy serwisu oraz podstawy posługiwania się dokumentacją serwisową. Materiał nauczania uzupełniono praktycznymi przykładami oraz opisami przykładowych programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach samochodowych.
Odbiorcy: uczniowie techników i szkół branżowych II stopnia kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Numer ewidencyjny pierwowzoru tego podręcznika w wykazie podręczników MEN: 20/2016

  Spis treści

  Wstęp
  1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej
  1.1. Wiadomości wstępne
  1.2. Podstawowe mechanizmy rynkowe
  1.3. Sprawdzenie wiadomości
  2. Przedsiębiorstwa samochodowe
  2.1. Rodzaje i zakres działalności przedsiębiorstw samochodowych
  2.2. Zależności i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami branży samochodowej
  2.3. Konkurencja na rynku motoryzacyjnym
  2.4. Współpraca firm
  2.5. Współpraca z klientami strategicznymi
  2.6. Sprawdzenie wiadomości
  3. Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
  3.1. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
  3.2. Zakres obowiązków pracownika
  3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3.4. Kompetencje personalno-społeczne
  3.5. Systemy motywacyjne
  3.6. Wynagradzanie pracowników
  3.7. Organizacja przestrzeni w serwisie
  3.8. Sprawdzenie wiadomości
  4. Stacje kontroli i badania techniczne pojazdów
  4.1. Wiadomości wstępne
  4.2. Wyposażenie stacji kontroli pojazdów
  4.3. Uprawnieni diagności stacji kontroli pojazdów
  4.4. Badania techniczne pojazdów
  4.5. Zakres badań technicznych pojazdów
  4.6. Dowód rejestracyjny i identyfikacja pojazdu
  4.7. Sprawdzenie wiadomości
  5. Organizacja procesu obsługowo-naprawczego
  5.1. Rodzaje obsług
  5.2. Umówienie klienta do serwisu
  5.3. Przyjęcie pojazdu do obsługi i naprawy
  5.4. Procesy obsługi i naprawy
  5.5. Wydanie pojazdu po obsłudze lub naprawie
  5.6. Organizacja naprawy blacharsko-lakierniczej
  5.7. Programy komputerowe
  5.8. Sprawdzenie wiadomości
  6. Gospodarka częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami
  6.1. Dostawy
  6.2. Rotacja zapasów magazynowych
  6.3. Marża
  6.4. Rabat
  6.5. Dokumenty magazynowe
  6.6. Organizacja przestrzeni magazynowej
  6.7. Identyfikacja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  6.8. Dobór części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  6.9. Kartoteka magazynowa
  6.10. Sprawdzenie wiadomości
  7. Zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi
  7.1. Podstawowe pojęcia
  7.2. Odpady produkowane w przedsiębiorstwie samochodowym
  7.3. Gospodarowanie odpadami
  7.4. Karty charakterystyki substancji chemicznych
  7.5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
  7.6. Recykling pojazdów samochodowych
  7.7. Sprawdzenie wiadomości
  8. Wyposażenie serwisu
  8.1. Wymagania dotyczące wyposażenia serwisu
  8.2. Dozór techniczny
  8.3. Prawna kontrola metrologiczna
  8.4. Kontrola okresowa i wzorcowanie
  8.5. Obsługa i konserwacja urządzeń, przyrządów i narzędzi warsztatowych
  8.6. Sprawdzenie wiadomości
  9. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie samochodowym
  9.1. Geneza kontroli jakości
  9.2. System zarządzania jakością według normy ISO 9001
  9.3. Badanie stopnia zadowolenia klientów
  9.4. Zarządzanie reklamacjami
  9.5. Sprawdzenie wiadomości
  10. Utrzymywanie kontaktów służbowych
  10.1. Prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaną działalnością
  10.2. Prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych
  10.3. Sprawdzenie wiadomości
  11. Analiza pracy serwisu
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Parametry pracy serwisu
  11.3. Wskaźniki pracy serwisu
  11.4. Optymalizacja pracy serwisu
  11.5. Sprawdzenie wiadomości
  12. Posługiwanie się dokumentacją serwisową – ćwiczenia
  Bibliografia
  Źródła zdjęć
  Załącznik
Liczba szt.

Cena: 59.00 zł

Książki autora

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Podstawa programowa 2019
Jastrzębska Urszula
59.00 zł
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej
Jastrzębska Urszula
nakład wyczerpany