Układy cyfrowe

Układy cyfrowe

Autor: Wilkinson Barry

ISBN: 83-206-1327-2

Wydanie: 1 / 2003
Tłumacz: Jerzy Pasierbiński
Format: B5
Liczba stron: 220
Liczba ilustracji: 205
Oprawa: miękka

Polecam: 70

Opis

Książka stanowi zwięzłe, praktyczne wprowadzenie do projektowania cyfrowych układów logicznych. Może ona służyć studentom wszystkich specjalności (nie tylko elektroniki i informatyki), uczniom szkół elektronicznych, jak również czytelnikom o średnim i wyższym wykształceniu, zainteresowanym budową i działaniem układów cyfrowych. W książce opisano: podstawowe bramki logiczne, algebrę Boole'a, projektowanie układów kombinacyjnych, przerzutniki i liczniki, projektowanie układów sekwencyjnych, programowalne układy logiczne, testowanie układów logicznych.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści   Przedmowa
  1. Systemy cyfrowe i zapis informacji

   1.1 Obszar zastosowań systemów cyfrowych
   1.2 Reprezentacja liczb w systemie cyfrowym
    1.2.1 Liczby dwójkowe
    1.2.2 Konwersja liczb
    1.2.3 Liczby szesnastkowe i ósemkowe

   1.3 Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych
    1.3.1 Dodawanie
    1.3.2 Liczby ujemne i odejmowanie
    1.3.3 Liczby dziesiętne kodowane dwójkowo

   1.4 Reprezentacja symboli alfanumerycznych
   1.5 Przykład układu cyfrowego
   1.6 Podsumowanie
   1.7 Zadania
   1.8 Literatura uzupełniająca
  2. Bramki logiczne
   2.1 Sygnały logiczne
   2.2 Podstawowe funkcje logiczne
    2.2.1 Bramka NOT
    2.2.2 Bramka AND
    2.2.3 Bramka OR

   2.3 Wyrażenia boolowskie
    2.3.1 Tożsamości i ich zastosowanie
    2.3.2 Podstawowe prawa algebry
    2.3.3 Dualizm
    2.3.4 Prawo DeMorgana

   2.4 Bramki uniwersalne
    2.4.1 Bramka NAND
    2.4.2 Bramka NOR

   2.5 Inne rodzaje bramek
    2.5.1 Bramka exclusive-OR
    2.5.2 Bramka exclusive-NOR
    2.5.3 Funkcje przemienne

   2.6 Budowa bramek
    2.6.1 Kombinacyjne układy logiczne TTL
    2.6.2 Bramki MOS

   2.7 Podsumowanie
   2.8 Zadania
   2.9 Literatura uzupełniająca
  3. Projektowanie układów kombinacyjnych
   3.1 Układy kombinacyjne
   3.2 Implementacja wyrażeń boolowskich
    3.2.1 Wyrażenia sumacyjne
    3.2.2 Wyrażenia iloczynowe

   3.3 Alternatywne implementacje
   3.4 Upraszczanie układów logicznych
    3.4.1 Algebraiczne upraszczanie wyrażeń logicznych
    3.4.2 Metoda minimalizacji Karnaugh

   3.5 Kombinacyjne układy logiczne MSI
    3.5.1 Dekodery i demultipleksery
    3.5.2 Multipleksery
    3.5.3 Układy arytmetyczne

   3.6 Podsumowanie
   3.7 Zadania
   3.8 Literatura uzupełniająca
  4. Przerzutniki i liczniki

   4.1 Układy sekwencyjne
   4.2 Układy pamięci budowane z bramek
   4.3 Przerzutniki
    4.3.1 Przerzutnik S-R
    4.3.2 Przerzutnik typu D
    4.3.3 Przerzutnik J-K

   4.4 Rejestry
    4.4.1 Rejestry przesuwające
    4.4.2 Zastosowania rejestrów

   4.5 Liczniki
    4.5.1 Liczniki z przerzutnikami J-K
    4.5.2 Liczniki z przerzutnikami typu D
    4.5.3 Warunki inicjalizacji systemów cyfrowych
    4.5.4 Licznik dwójkowy wstecz
    4.5.5 Szeregowe liczniki dwójkowe

   4.6 Podsumowanie
   4.7 Zadania
   4.8 Literatura uzupełniająca
  5. Projektowanie układów sekwencyjnych
   5.1 Model synchronicznego układu sekwencyjnego
   5.2 Projektowanie synchronicznych układów sekwencyjnych
    5.2.1 Przykład projektowy 1-licznik z dowolnym kodem i dwoma sekwencjami stanów
    5.2.2 Przykład projektowy 2 -detektor sekwencji
    5.2.3 Stosowanie przerzutników J-K
    5.2.4 Układy zgodne z modelem Mealy'ego
    5.2.5 Minimalizacja stanów
    5.2.6 Grafy przejść z wyrażeniami boolowskimi opisującymi warunki przejęcia
    5.2.7 Systemy nie w pełni określone
    5.2.8 Kodowanie kodem pierścieniowym ,,l z n"

   5.3 Podsumowanie
   5.4 Zadania
   5.5 Literatura uzupełniająca
  6. Projektowanie z wykorzystaniem układów programowalnych
   6.1 Programowalne układy logiczne (PLD)
   6.2 Kombinacyjne układy PLD
    6.2.1 Programowalne matryce logiczne (PLA)
    6.2.2 Programowalne matrycowe układy logiczne (PAL)

   6.3 Sekwencyjne układy PLD
    6.3.1 Układy rejestrowe PLD
    6.3.2 Makrokomórki

   6.4 Narzędzia programowe syntezy układów w strukturach PLD
    6.4.1 Struktura opisu źródłowego w języku ABEL
    6.4.2 Funkcje kombinacyjne
    6.4.3 Funkcje sekwencyjne

   6.5 Zastosowanie pamięci tylko do odczytu (ROM)
   6.6 Podsumowanie
   6.7 Zadania
   6.8 Literatura uzupełniająca
  7. Testowanie układów logicznych
   7.1 Potrzeba testowania
   7.2 Uszkodzenia i modele błędów
   7.3 Generowanie wektorów testowych dla układów kombinacyjnych
    7.3.1 Metody tablicowe i algebraiczne
    7.3.2 Metoda pobudzenia ścieżki

   7.4 Testowanie układów sekwencyjnych i złożonych systemów
    7.4.1 Metoda ścieżki testującej
    7.4.2 Wbudowane samotestowanie
    7.4.3 Testowanie krawędziowe

   7.5 Podsumowanie
   7.6 Zadania
   7.7 Literatura uzupełniająca

   Odpowiedzi do ćwiczeń
   Skorowidz rzeczowy
Liczba szt.

Cena: 45.15 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
249.00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski Andrzej
26.88 zł
nakład wyczerpany
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL
Zwoliński Mark
63.00 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
Zapowiedź
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany

Książki autora

Układy cyfrowe
Wilkinson Barry
45.15 zł