Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe

Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe

Autor: Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel

ISBN: 978-83-206-1575-3

Wydanie: 2
Tłumacz: Andrzej Wendrychowicz
Format: B5
Liczba stron: 376
Liczba ilustracji: 491
Oprawa: miękka

Polecam: 95

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik przedstawiający budowę, działanie i wykrywanie niesprawności sprzęgieł, skrzynek biegów oraz wałów i półosi napędowych stosowanych w pojazdach samochodowych (osobowych, ciężarowych i autobusach). Opisano m.in. różne rodzaje sprzęgieł i ich układów sterowania, mechaniczne, automatyczne, półautomatyczne i zautomatyzowane skrzynki biegów samochodów osobowych i ciężarowych, napęd wszystkich kół w samochodach osobowych, skrzynki rozdzielcze samochodów ciężarowych, przekładnie główne, mosty napędowe i zwalniacze, wały napędowe i półosie napędowe. Uwzględniono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, np. dwusprzęgłowe zautomatyzowane, siedmiobiegowe automatyczne oraz automatyczne bezstopniowe skrzynki biegów. Przejrzyste ilustracje bardzo ułatwiają zrozumienie treści.
Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni o specjalności samochodowej, uczniowie średnich szkół o profilu samochodowym, inżynierowie i technicy zaplecza technicznego motoryzacji oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Słowo wstępne 12

  Część A  Sprzęgła (Werner Micknass) 13

  1. Tarczowe sprzęgła cierne 14 
  1.1. Zadania zespołu sprzęgła
  1.2. Budowa sprzęgła
  1.3. Funkcje sprzęgła
  1.4. Pozostałe elementy zespołu sprzęgła
  1.4.1. Koło zamachowe
  1.4.2. Łożysko prowadzące
  1.4.3. Tarcza sprzęgła
  1.4.4.  Zespół dociskowy
  1.4.5.  Łożysko wyciskowe
  1.4.6.  Tuleja prowadząca
  1.4.7.  Widełki wyłączające
  1.4.8.  Wałek wyłączania
  1.4.9.  Mechaniczne wyłączanie sprzęgła
  1.4.10. Hydrauliczne wyłączanie sprzęgła
  1.4.11. Pedał sprzęgła

  2. Teoria sprzęgieł
    25
  2.1. Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło
  2.2. Ruszanie z miejsca
  2.3. Czas włączania
  2.4. Nacisk jednostkowy
  2.5. Trwałość
  2.6. Obliczanie sprzęgieł

  3. Zespół dociskowy sprzęgła 33
  3.1. Elementy składowe
  3.1.1. Tarcza dociskowa
  3.1.2. Sprężyny płytkowe
  3.1.3. Sprężyna talerzowa
  3.1.4. Pierścienie oporowe
  3.1.5. Oprawa tarczy dociskowej
  3.2. Rodzaje i budowa zespołów dociskowych
  3.2.1. Sprzęgło jednotarczowe ze śrubowymi 
           sprężynami dociskowymi
  3.2.2. Sprzęgło jednotarczowe ze sprężyną talerzową
  3.2.2.1. Rozwiązanie standardowe
  3.2.2.2. Zespół dociskowy ze sprężynami płytkowymi
              łączonymi w trójkąt
  3.2.2.3. Zespół dociskowy ze sprężystymi wieszakami
  3.2.2.4. Zespół dociskowy ze sprężyną oporową
  3.2.2.5. Sprzęgło SAC firmy LuK
  3.2.2.6. Sprzęgło Low-Lift
  3.3.2.7. Sprzęgło ciągnięte ze sprężyną talerzową
  3.2.2.8. Sprzęgło LuK TS
  3.2.3. Sprzęgło dwutarczowe
  3.2.3.1. Sprzęgło dwutarczowe samochodu osobowego
  3.2.3.2. Sprzęgło dwutarczowe samochodu ciężarowego

  4. Tarcza sprzęgła 53
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Okładziny cierne
  4.2.1. Wiadomości ogólne
  4.2.2. Okładziny cierne organiczne
  4.2.3. Okładziny cierne nieorganiczne
  4.3. Sprężynowanie okładzin
  4.3.1. Wiadomości ogólne
  4.3.2. Sprężynowanie proste
  4.3.3. Sprężynowanie podwójne
  4.3.4. Sprężynowanie płytkowe
  4.3.5. Sprężynowanie z blachami pośrednimi
  4.4. Tłumik drgań skrętnych
  4.4.1. Wiadomości ogólne
  4.4.2. Dwustopniowy tłumik drgań z prostym
           elementem ciernym
  4.4.3. Dwustopniowy tłumik drgań z pierścieniami ciernymi
  4.4.4. Dwustopniowy tłumik drgań z osobnym
            tłumikiem wstępnym
  4.4.5. Dwustopniowy tłumik drgań ze zintegrowanym
            tłumikiem wstępnym i zmiennym tarciem
  4.5. Piasty i ich profile

  5. Charakterystyki sprzęgieł 68
  5.1. Wykres siły docisku
  5.2. Wykres odsuwania tarczy dociskowej
  5.3. Wykres siły wyłączania
  5.4. Charakterystyka tłumika drgań skrętnych
  5.5. Charakterystyka sprężynowania okładzin ciernych
  5.6. Wykresy sił

  6. Łożysko wyciskowe 75
  6.1. Wiadomości ogólne
  6.2. Łożysko wyciskowe uchylne
  6.3. Łożysko wyciskowe prowadzone centralnie
  6.4. Łożysko wyciskowe samośrodkujące
  6.5. Powierzchnie czołowe łożyska wyciskowego

  7. Układy sterowania sprzęgieł 80
  7.1. Mechaniczne sterowanie i automatyczna
        regulacja sprzęgła
  7.2. Hydrauliczne sterowanie sprzęgła
  7.2.1. Pompa sprzęgła ze zbiornikiem wyrównawczym
  7.2.2. Wyprzęgnik sprzęgła

  8. Rozwiązania specjalne 85
  8.1. Dmumasowe koło zamachowe
  8.2. Sprzęgło z wykorzystaniem masy wirującej
  8.3. Elektroniczne sterowanie sprzęgła (EKM / EKS)
  8.4. Sprzęgło elektromagnetyczne proszkowe
  8.5. Sprzęgło lepkościowe

  9. Diagnozowanie i przyczyny usterek
  101
  9.1. Objawy nieprawidłowej pracy
  9.2. Poszukiwanie usterek
  9.3. Przyczyny usterek

  10. Wskazówki montażowe 122

  11. Narzędzia specjalne 124

  Część B  Skrzynki biegów (Axel Sprenger133
   
  12. Mechaniczne skrzynki biegów  134
  12.1. Wiadomości ogólne
  12.1.1. Warunki pracy
  12.1.2. Prędkość obrotowa
  12.1.3. Moment obrotowy
  12.1.4. Przełożenia
  12.2. Budowa mechanicznych skrzynek biegów
  12.2.1. Ogólna klasyfikacja skrzynek biegów
  12.2.2. Współosiowe skrzynki biegów
  12.2.3. Niewspółosiowe skrzynki biegów 
  12.2.4. Skrzynki biegów z kołem przesuwnym
  12.2.5. Skrzynki biegów ze sprzęgłami kłowymi
  12.3. Skrzynki biegów synchronizowane
  12.3.1. Synchronizatory
  12.3.2. Mechanizmy wybierania biegów
  12.3.3. Zabezpieczenia mechanizmów zmiany biegów
  12.4. Skrzynki do zblokowanego napędu przedniego lub tylnego
  12.5. Skrzynki biegów samochodów użytkowych
  12.5.1. Skrzynki biegów firmy Zahnradfabrik
  12.5.2. Elektroniczno-pneumatyczne sterowanie (EPS) skrzynki biegów
  12.6. Przystawki odbioru mocy skrzynek biegów samochodów 
           użytkowych
  12.6.1. Wiadomości ogólne
  12.6.2. Blokowanie biegów
  12.7. Trudności ze zmianą biegów i uszkodzenia synchronizatorów
  12.8. Usterki – przyczyny i usuwanie
  12.9. Materiały smarne do samochodów osobowych i użytkowych
  12.10. Ilustracje uszkodzeń elementów skrzynek biegów
  12.10.1. Uszkodzenia obudowy
  12.10.2. Uszkodzenia wałków
  12.10.3. Uszkodzenia kół zębatych
  12.10.4. Uszkodzenia łożysk
  12.10.5. Uszkodzenia synchronizatorów
  12.11. Ważniejsze wzory i definicje

  13. Automatyczne skrzynki biegów  202
  13.1. Wiadomości ogólne
  13.1.1. Skrzynki całkowicie automatyczne
  13.1.2. Hydrauliczne przeniesienie mocy
  13.2. Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne
  13.2.1. Sprzęgło hydrokinetyczne
  13.2.2. Przekładnia hydrokinetyczna
  13.2.3. Sprzęgło blokujące przekładni hydrokinetycznej
  13.2.4. Sprzęgło blokujące z regulowanym poślizgiem
  13.3. Pompa oleju
  13.4. Mechanizm wolnego koła
  13.5. Przekładnia planetarna
  13.5.1. Wiadomości ogólne
  13.5.2. Prosta przekładnia planetarna
  13.5.3.  Szeregi planetarne
  13.5.4. Przełączanie przekładni planetarnej
  13.6. Budowa i przepływ mocy skrzynki biegów 5HP18 firmy ZF
  13.7. Zespół hydrauliczny
  13.7.1. Wiadomości ogólne
  13.7.2. Hydrauliczne sterowanie skrzynki biegów
  13.7.3. Funkcja kick-down
  13.7.4. Hydrauliczne urządzenie sterujące, zespół zaworów
  13.8. Położenia dźwigni wyboru biegów i programy 
          zmiany biegów
  13.9. Blokada parkowania
  13.10. Sterowanie elektroniczno-hydrauliczne skrzynki
            biegów 4HP22EH firmy ZF
  13.11. Adaptacyjne sterowanie skrzynki biegów (AGS)
  13.12. Układ Shift-Lock
  13.13. Sześciobiegowa stopniowa automatyczna skrzynka
            biegów 6HP26
  13.13.1. Wiadomości ogólne
  13.13.2. Sterowanie sprzęgła blokującego przekładni
               hydrokinetycznej
  13.13.3. Zautomatyzowana blokada parkowania
  13.13.4. Moduł Mechatronic
  13.13.5. Programy zmiany biegów
  13.14. Automatyczne skrzynki biegów samochodów
            terenowych
  13.15. Wskazówki obsługowe
  13.16. Siedmiobiegowa automatyczna skrzynka biegów

  14. Bezstopniowe automatyczne skrzynki biegów CVT 248
  14.1. Wiadomości ogólne
  14.2. Bezstopniowa automatyczna skrzynka biegów Multitronic
  14.3. Działanie automatycznej bezstopniowej skrzynki biegów
  14.4. Przykłady uszkodzeń automatycznych skrzynek biegów
  14.4.1. Uszkodzenia elementów połączeń ciernych
  14.4.2. Uszkodzenia pomp oleju    

  15. Półautomatyczne skrzynki biegów  263
  15.1. Wiadomości ogólne
  15.2. Funkcje przekładni hydrokinetycznej (WSK)

  16. Zautomatyzowane skrzynki biegów 
        samochodów osobowych 
  268

  17. Zautomatyzowane skrzynki biegów samochodów 
       użytkowych 
  271
  17.1. Wiadomości ogólne
  17.2. Elektroniczno-pneumatyczny układ sterowania EPS
  17.3. Zautomatyzowany preselekcyjny układ sterowania AVS

  18.  Dwusprzęgłowe skrzynki biegów  277 

  19. Napęd wszystkich kół w samochodach osobowych  280
  19.1. Odłączalny napęd wszystkich kół
  19.2. Stały napęd wszystkich kół
  19.3. Mechanizmy różnicowe międzykołowe samoblokujące
  19.4. Sprzęgło lepkościowe (blokada lepkościowa)
  19.5. Samoblokujący mechanizm różnicowy typu Torsen 
  19.6. Sprzęgło Haldex
  19.7. Międzyosiowe mechanizmy różnicowe
  19.8. Rozdział momentu obrotowego we współczesnych
          samochodach terenowych z napędem
          wszystkich kół (SUV)

  20.  Skrzynki rozdzielcze samochodów ciężarowych  300
  20.1. Jednobiegowe skrzynki rozdzielcze
  20.2. Dwubiegowe skrzynki rozdzielcze

  21. Przekładnie główne i półosie napędowe  306
  21.1. Rodzaje i działanie przekładni głównych
  21.1.1. Linie zębów przekładni stożkowych
  21.1.2. Zmiana kierunku przeniesienia napędu
  21.1.3. Zmniejszenie prędkości obrotowej wału napędowego
  21.1.4. Zadanie mechanizmu różnicowego
  21.1.5. Regulacja i pomiary przekładani stożkowych
  21.1.6. Ustawianie prawidłowego obrazu współpracy kół
  21.1.7. Metody pomiaru i regulacji przekładni stożkowych
  21.1.8. Szlifowanie zębów stożkowych metodą CBN
  21.2. Walcowe przekładnie główne

  22. Osie sztywne i kierowane  317
  22.1. Mosty napędowe ze zwolnicami obiegowymi
  22.2. Mosty napędowe portalowe

  23. Zwalniacze  321
  23.1. Zwalniacze elektromagnetyczne
  23.2. Zwalniacze hydrodynamiczne
  23.2.1. Zwalniacze bocznikowe
  23.2.2. Zwalniacze szeregowe
  23.3. Układy sterowania zwalniaczy

  24. Holowanie i pchanie samochodów z punktu
        widzenie układu napędowego 
  330

  Część C  Wały i przeguby (Rainer Popiol)  333

  25. Wiadomości podstawowe  334
  25.1. Zadania wałów przegubowych
  25.2. Historia
  25.3. Układy napędowe
  25.4. Podstawy teoretyczne
  25.4.1. Prędkości kątowe
  25.4.2. Kąt załamania przegubu
  25.4.3. Wzajemne usytuowanie wałów przegubowych
  25.4.3.1. Układ typu „Z”
  25.4.3.2. Układ typu „W”

  26. Wały napędowe  342
  26.1. Budowa wału napędowego
  26.2. Wał napędowy z dwoma przegubami
  26.3. Wał napędowy z trzema przegubami
  26.4. Montaż wałów napędowych
  26.4.1. Wyważanie
  26.4.2. Smarowanie
  26.5. Łożyska pośrednie

  27. Półosie napędowe  348
  27.1. Budowa półosi
  27.1.1. Budowa półosi w samochodach
             z przednim napędem
  27.1.2. Budowa osi samochodów z tylnym napędem
  27.2. Półosie z tłumikiem drgań
  27.3. Półosie z drążonymi wałami
  27.4. Półosie z wałem środkowym

  28. Przeguby  354
  28.1. Przeguby krzyżakowe
  28.2. Przeguby synchroniczne
  28.2.1. Przeguby bez kompensacji wzdłużnej
  28.2.1.1. Przegub kulowy bez kompensacji wzdłużnej
  28.2.1.2. Przegub trójramienny ustalony (Tripod)
  28.2.2. Przeguby z kompensacją wzdłużną
  28.2.2.1. Przegub kulowy
  28.2.2.2. Przegub trójramienny
  28.2.3. Przeguby szybkobieżne
  28.3. Przeguby elastyczne
  28.3.1. Przegub firmy SGF
  28.3.2. Przegub firmy Goertze
  28.3.3. Przegub firmy Toyota

  29. Osłony elastyczne  363
  29.1. Budowa osłon elastycznych
  29.1.1. Osłony przegubów bez kompensacji wzdłużnej
  29.1.2. Osłony przegubów z kompensacją wzdłużną
  29.1.3. Osłony przegubów szybkobieżnych
  29.2. Smarowania przegubów

  30. Diagnozowanie usterek  365
  30.1. Sprawdzanie synchronicznego wału napędowego
  30.2. Oznaki zużycia przegubów synchronicznych
  30.3. Diagnozowanie usterek wałów z przegubami 
          krzyżakowymi

  31. Wskazówki montażowe  370

  32. Regeneracja wałów i półosi napędowych  372

  Wykaz źródeł ilustracji  374
   
   
   
   
   
   
   

  Errata


Liczba szt.

Cena: 79.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
59.00 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
Zapowiedź
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł
Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS
Praca zbiorowa
Zapowiedź
Klimatyzacja w samochodzie
Deh Ulrich
37.80 zł

Książki autora

Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł