Samochody Warszawa

Samochody Warszawa

Autor: Zieliński Andrzej

ISBN: 978-83-206-2053-5
Nowość

Wydanie: 1/2022
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 208
Liczba ilustracji: 194
Oprawa: miękka

Polecam: 28

Opis


Monografia poświęcona wszystkim modelom i odmianom samochodów Warszawa produkowanym w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w latach 1951-1973, jak również prototypom, które nie weszły do produkcji seryjnej. Przedstawiono kulisy powstania i rozpoczęcia produkcji samochodów Warszawa na tle sytuacji motoryzacyjnej w Polsce po zakończeniu II wojny światowej oraz stanu techniki motoryzacyjnej w latach 1945-1950. Zachowując porządek chronologiczny, opisano kolejno samochód Warszawa M20, prace modernizacyjne oraz prototypy z lat 1955-1957, rozwój konstrukcji samochodu Warszawa w latach 1957-1959, prototypy Warszawa Ghia (1957-1959), samochody Warszawa 201 (1960-1964) i pochodne, Warszawa 202 (1962-1964), Warszawa 203 i 204 (1964), prototyp Warszawa 210, wersje pochodne modeli 203/223 i 204/224, zmiany modernizacyjne i prototypy samochodów Warszawa w latach 1966-1973, a także rozwój produkcji i eksport samochodów Warszawa oraz wykorzystanie zespołów samochodów Warszawa w innych pojazdach. Treści bogato zilustrowano wieloma wartościowymi zdjęciami i rysunkami. W odróżnieniu od innych publikacji, które ukazały się na ten temat, dużo uwagi poświęcono również stronie technicznej, opisując szczegóły konstrukcji oraz charakterystyczne różnice w budowie poszczególnych modeli samochodów Warszawa.
Odbiorcy: hobbyści oraz wszyscy zainteresowani historią polskiej motoryzacji.

  Spis treści

  Od autora 7
  Wstęp 9
   
  Rozdział 1. Geneza produkcji samochodu Warszawa 11
  1.1. Motoryzacja w Polsce po zakończeniu II wojny światowej 11
  1.2. Stan techniki motoryzacyjnej w latach 1945-1950 12
  1.3. Powstanie Fabryki Samochodów osobowych w Warszawie 23
  1.4. Radzieckie pochodzenie samochodu 27
   
  Rozdział 2. Samochód Warszawa M20 35
  2.1. Silnik wraz z osprzętem 36
  2.2. Układ przeniesienia napędu 43
  2.3. Układ nośny 54
  2.4. Układ kierowniczy 58
  2.5. Układ hamulcowy 61
  2.6. Instalacja elektryczna 64
  2.7. Nadwozie 66
  2.8. Wymiary, masy, pojemności oraz dane eksploatacyjne 72
   
  Rozdział 3 . Prace modernizacyjne oraz prototypy z lat 1955-1957 75
  3.1. Zmiany konstrukcyjne 75
  3.2. Prototyp samochodu Warszawa pick-up 78
  3.3. Sanitarka przewozowa na bazie Warszawy M20 81
  3.4. Prototypy samochodu Warszawa M20U 82
  3.5. Dalsze prace rozwojowe 86
   
  Rozdział 4. Samochody Warszawa z lat 1957-1959 87
  4.1. Warszawa model 1957 88
  4.2. Warszawa modele 1958 i 1959 90
  4.3. Warszawa pick-up 97
   
  Rozdział 5. Prototypy samochodu Warszawa Ghia (1957-1959) 103
   
  Rozdział 6. Warszawa 201 (1960-1964) i pochodne 111
  6.1. Model podstawowy 201 111
  6.2. Warszawa 201 w wersji furgon oraz sanitarka 114
  6.3. Warszawa 201 P 119
   
  Rozdział 7. Warszawa 202 (1962-1964) 121
  7.1. Głęboka modernizacja, czyli nowy silnik S-21 121
  7.2. Samochód Warszawa 202 125
   
  Rozdział 8. Warszawa 203 i 204 (1964) 131
  8.1. Przedprototypy 134
  8.2. Przygotowanie i uruchomienie produkcji 139
  8.3. Produkcyjne wersje Warszawy 203 i 204 140
   
  Rozdział 9. Prototyp Warszawa 210 147
  9.1. Silniki wraz z osprzętem 149 
  9.2. Układ przeniesienia napędu 150
  9.3. Układ nośny 151
  9.4. Układ kierowniczy 151
  9.5. Układ hamulcowy 151
  9.6. Nadwozie 151

  Rozdział 10. Wersje pochodne samochodów Warszawa 203 i 204 157
  10.1. Warszawa 203/204 T 157
  10.2. Warszawa 203/204 K 160
  10.3. Warszawa 203 A 168
   
  Rozdział 11. Zmiany modernizacyjne oraz prototypy w latach 1966-1973 171
   
  Rozdział 12. Rozwój produkcji i eksport samochodów Warszawa 185
  12.1. Rozwój produkcji 185
  12.2. Eksport 187
   
  Rozdział 13. Wykorzystanie zespołów samochodu Warszawa w innych pojazdach 189
  13.1. Podzespoły dla Syreny (od 1954) 189
  13.2. Drezyny kolejowe (od 1955) 190
  13.3. Prototyp podwozia furgonu i furgonu z SO (1955-1957) 193
  13.4. Prototyp furgonu z Jelcza (1957) 194
  13.5. Samochód Nysa (od 1957) 195
  13.6. Samochód Żuk (od 1958) 196
  13.7. Sanitarki Warszawa z Poznania (1958-1964) 197
  13.8. Wyciągarka szybowcowa TUR SW-4 (od 1959) 198
  13.9. Warszawa kombi z Łodzi (1963-1965) 200
  13.10. Warszawa furgon pocztowy (1965) 200
  13.11. Samochody Warta 2 oraz Tarpan (1972-1995) 201
  Rozdział 14. Podsumowanie 203
   
  Bibliografia 205
  Źródła zdjęć 207


  O autorach / z książki


  Dr hab. inż. Andrzej Zieliński - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem nadwozi samochodowych oraz rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych w ujęciu historycznym, a zwłaszcza dorobkiem polskich konstruktorów w tej dziedzinie. Autor kilku książek i wielu artykułów w prasie fachowej i popularyzatorskiej.


Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Książki autora

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
63.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)
Zieliński Andrzej
145.01 zł