DrukujKsięgarnia internetowa, działająca pod adresem www.wkl.com.pl, jest prowadzona przez: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o., z siedzibą w Sulejówku, adres: ul. Armii Krajowej 8, 05-071 Sulejówek, tel.:22 849 23 45, e-mail wkl@wkl.com.pl wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 32364, nr NIP 521-10-03-989, nr Regon 010651362, kapitał zakładowy 256 600 zł.  REGULAMIN ZAKUPÓW  


1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane ze strony www.wkl.com.pl, w wyjątkowych przypadkach:
- e-mailem wkl@wkl.com.pl,
- telefonicznie 22 849 23 45, 22 849 27 51 w. 555
Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie o jego przyjęciu, warunkach
zawartej umowy sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy oraz sposobie składania ewentualnych
reklamacji.
Zamówienia realizujemy do wyczerpania nakładu

3. Razem z towarem wysyłamy fakturę VAT.

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 22 849 23 45 albo 22 849 27 51 w. 555 lub e-mailem wkl@wkl.com.pl.
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane (w tym przypadku prosimy o nie
odbieranie przesyłki na poczcie)  

5. Wszystkie ceny książek są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana
przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Księgarnia ma
prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do
oferty księgarni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
księgarni lub wprowadzania w nich zmian.

6. Na zrealizowane zamówienia udzielamy rabatów uzależnionych od wartości zamawianych
książek:
- zamówienia powyżej 100 zł - 3%
- zamówienia powyżej 130 zł - 4%
- zamówienia powyżej 160 zł - 5%
- zamówienia powyżej 200 zł - 6%
- zamówienia powyżej 250 zł - 7%
- zamówienia powyżej 300 zł - 8%
- zamówienie powyżej 350 zł - 9%
- zamówienie powyżej 400 zł - 10%


7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Do
każdego zamówienia są doliczane koszty przesyłki:

- Poczta Polska - przelew - 12,00 zł (11,43 zł + 5% VAT)

- Poczta Polska - pobranie - 15,00 zł (14,29 zł + 5% VAT)

- Kurier - przelew - 15,50 zł (14,76 zł + 5% VAT)

- Kurier - pobranie - 18,00 zł (17,14 zł + 5% VAT)

- Paczkomat InPost - 11,50 zł (10,95 zł + 5% VAT)


Do zamówień o wartości powyżej 300 zł nie doliczamy kosztów wysyłki.
Wpłaty za zamówione książki należy wnosić na konto w banku PEKAO S.A.
rachunek nr 42 1240 6175 1111 0000 4570 2633
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 8, 05-071 Sulejówek

Aby przyspieszyć wysyłkę, prosimy o przesłanie e-mailem potwierdzenia przelewu.  

8. Czas realizacji zamówień pięć dni roboczych.

9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
- Poczta Polska - typowy czas dostawy do 3 dni,
- przesyłka kurierska – typowy czas dostawy 1 dzień roboczy

10. Formy płatności za zamówione towary:
- pobranie - należność pobiera listonosz lub kurier,
- przedpłata - przelew należności na konto księgarni internetowej przed wysyłką książek.

11. Nie realizujemy zamówień na przesyłki zagraniczne, można je składać w innych księgarniach
internetowych.

12. Zgodnie klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. W załączniku do regulaminu podano POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY wraz z FORMULARZEM ODSTAPIENIA OD UMOWY.  

Aby odstąpić od umowy należy przesłać na adres Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp. z o. o.
podany wyżej, pocztą, mailem pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można
w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Zakupiony towar należy zwrócić w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Koszt zwrotu towaru obciąża klienta. Proszę nie wysyłać przesyłek z odsyłanym przez klienta towarem „za pobraniem”, gdyż nie będą przyjmowane.
Płyty CD, płyty DVD  muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym
opakowaniu. Jeżeli opakowanie zostało naruszone klientowi nie służy prawo odstąpienia od
umowy.
W przypadku innych zwracanych towarów, jeśli zostały uszkodzone przez klienta lub będą nosiły
ślady zużycia, klient otrzyma zwrot tylko części zapłaconej ceny.
Zwracany towar należy odsyłać pocztą. Pieniądze za towar wraz z opłatą za jego przesłanie w
wysokości przewidzianej dla wysyłki przez Pocztę Polską (7,35 zł) zostaną zwrócone niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas zwracanego towaru na konto bankowe
wskazane przez klienta. W braku wskazania konta, pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób
w jaki były zapłacone (przelewem bankowym na konto z jakiego zostały zapłacone lub przekazem
pocztowym na adres wskazany w zamówieniu jeżeli były płacone za pobraniem) 

13. Wszystkie towary dostępne w księgarni są objęte rękojmią producenta.

14. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe
podczas dostawy, prosimy odesłać go przesyłką pocztową pod adresem Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 8, 05-071 Sulejówek.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już
niemożliwe (z powodu wyczerpania nakładu), lub klient tego zażąda księgarnia zwróci nabywcy
równowartość ceny zakupu produktu.
Jeżeli reklamacja klienta nie zostanie uznana Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w
terminie 14 dni od jej otrzymania zawiadomią klienta o odmowie uznania reklamacji. Brak odmowy
w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.
Proszę nie wysyłać przesyłek z odsyłanym przez klienta towarem „za pobraniem”, gdyż nie będą
przyjmowane.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla
siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy  

Załącznik do regulaminu
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane poczta, faksem lub pocztą elektroniczną). Prosimy o podanie w tym oświadczeniu
Państwa danych: imię i nazwiska, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu,
numer faksu i adres e-mail

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na
końcu tego pouczenia, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.  


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 8
05-071 Sulejówek

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz
przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)  


______________________________________
(imię i nazwisko klienta)

______________________________________

______________________________________
(adres klienta)

______________________________________
(telefon, e-mail)  

______________________________________
(Miejscowość i data)  


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Spółka z o. o.
ul. Armii Krajowej 8
05-071 Sulejówek  


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów nabytych
w sklepie internetowym www.wkl.com.pl ______________________________________
________________________________________________________________________
Data ich odbioru ______________________________________
Proszę o zwrot pieniędzy na następujące moje konto bankowe

________________________________________________________________________
______________________________________
(Podpis klienta)(tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)