Wydawnictwa Komunikacji i Łączności publikują książki na zamówienie uczelni i innych instytucji
(monografie, materiały konferencyjne, rocznicowe, okazjonalne).

Oto lista tych publikacji z ostatnich lat:

Publikacje wydane w 2024 roku

Polskie pojazdy samochodowe 1945-1990
(wyd. 1 dodruk)

Bartosz Zakrzewski
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2046-7

Publikacje wydane w 2021 roku

Polskie pojazdy samochodowe 1945-1990

Bartosz Zakrzewski
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2046-7

Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Tomasz Kamiński, Małgorzata Walendzik
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2050-4

Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego

Ewa Kamińska
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2049-8

Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych

Stanisław W. Kruczyński, Marcin Ślęzak
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2042-9

Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia organizacyjne i techniczne

Praca zbiorowa, red. Tomasz Kamiński
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2044-3

Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu

Maciej Menes
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2043-6

Gazy wylotowe silników spalinowych pojazdów samochodowych

Stanisław W. Kruczyński, Marcin Ślęzak
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2041-2

Metodyka badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Wersja znowelizowana

Praca zbiorowa, red. Monika Ucińska
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2035-1

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 1. Współczesne rozumienie wychowania komunikacyjnego

Aneta Wnuk
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2037-5

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 2. Omówienie badań światowych i własnych dotyczących zachowań młodych uczestników ruchu

Aneta Wnuk
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2038-2

Dzieci w ruchu drogowym. Zeszyt 3. Propozycje rozwiązań edukacyjnych dla młodych uczestników ruchu i prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego

Aneta Wnuk
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2039-9

Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe

Tomasz Kamiński, Małgorzata Walendzik, Piotr Mikiel
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2034-4

Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie

Tomasz Kamiński
Instytut Transportu Samochodowego
ISBN 978-83-206-2032-0


Publikacje wydane w 2019 roku

Decision-Making Problems in the Standardization and Certification of Transport Services
Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego 
ISBN 978-83-206-2017-1

Zanieczyszczenie powietrza spalinami przez transport samochodowy
Stanisław W. Kruczyński, Jerzy Merkisz, Marcin Ślęzak
Instytut Transportu Samochodowego 
ISBN 978-83-206-2014-6


Publikacja wydana w 2013 roku

Modelowanie i badania wpływu podciśnienia na właściwości mechaniczne specjalnych
struktur granulowanych

Robert Zalewski
Politechnika Warszawska
ISBN 978-83-206-1851-8


Publikacje wydane w 2012 roku

Model sterowania emisją związków szkodliwych spalin silników o zapłonie samoczynnym
Krzysztof Brzozowski, Jacek Nowakowski
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Bielsko-Biała
ISBN 978-83-206-1843-3

AN INTEGRATED SYSTEM OF TRANSPORT SAFETY. SYNTHESIS
Edited by Ryszard Krystek
Politechnika Gdańska
ISBN 978-83-60965-77-1, 978-83-206-1834-1


Publikacje wydane w 2011 roku

Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego
Praca zbiorowa pod redakcją
Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja
Politechnika Rzeszowska
ISBN 978-83-206-1822-8

General Approach to Continuous-Time OTA-C Filters. Theory and Design
Sławomir Kozieł, Stanisław Szczepański
Politechnika Gdańska
ISBN 978-83-206-1816-7


Publikacje wydane w 2010 roku

Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego 
Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Trybusa,
Sławomira Samoleja
Politechnika Rzeszowska
ISBN 978-83-206-1780-1

Współczesna problematyka sieci komputerowych
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kwietnia,
Piotra Gaja Arkadiusza Jestratjewa
Instytut Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
ISBN 978-83-206-1778-8