Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970

Autor: Zieliński Andrzej

ISBN: 978-83-206-1931-7

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 224
Liczba ilustracji: 177
Oprawa: miękka

Polecam: 87

Opis

Trzecia książka z cyklu poświęconego dorobkowi polskich konstruktorów, w zakresie budowy pojazdów samochodowych, rolniczych ciągników kołowych i motorowerów po drugiej wojnie światowej. Opisane pojazdy powstały w latach 1966–1970 i były produkowane seryjnie bądź pozostały w formie prototypów. W książce zamieszczono łącznie 123 opisy: samochodów osobowych, autobusów i mikrobusów, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych i specjalizowanych, zestawów ciągników siodłowych z naczepami, ciągników rolniczych, motocykli i skuterów oraz motorowerów.

  Spis treści

  Od Autora 7
  Rozdział 1
  SAMOCHODY OSOBOWE 9
  Gacek (prototyp) 9
  Syrena 104 11
  Syrena 104 Laminat (prototyp) 14
  Polski Fiat 125p 1300 16
  Polski Fiat 125p 1500 19
  Warszawa 203 K (prototyp) 21
  Warszawa 204 Perkins (prototyp) 23
  Warszawa 223/224 25
  Rozdział 2
  AUTOBUSY I MIKROBUSY 26
  Mikrobusy 26
  Nysa 521 M 26
  FSC/FSD A41 (prototyp) 29
  Autobusy międzymiastowe 31
  SFA-21 (prototyp) 31
  San H-100 A 33
  San H-100 A1 37
  Jelcz 041 39
  Autosan H-11 (prototyp) 41
  Autobusy miejskie 42
  San H-100 B 42
  San H-100 B1 44
  Jelcz 021 45
  Jelcz 039 (prototyp) 47
  Autobusy turystyczne 49
  Sanok 09 (prototyp) 49
  Sanok H-11 (prototyp) 51
  Autosan H-9 (prototyp) 54
  Rozdział 3
  SAMOCHODY CIĘŻAROWE 57
  Syrena 104 pick-up (prototyp) 57
  Żuk A-09 58
  Żuk A-11 61
  Żuk FATA (prototyp) 62
  FSC/FSD A42 (prototyp) 63
  Star A-244 (prototyp) 65
  Star 27 M1 67
  Star 27 L M1 69
  Star A-28 70
  Star A-29 73
  Star 28/29 HDS-3 75
  Star 200 6×2 (prototyp) 76
  Jelcz 315 78
  Jelcz 315 E 81
  Jelcz 316 (prototyp) 82
  Jelcz 318 (prototyp) 84
  Jelcz 316 85
  Star 660 D 87
  Star 660 M2 89
  Rozdział 4
  SAMOCHODY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE 93
  Samochody samowyładowcze 93
  Żuk A-30 93
  Star 660 D WB-66 94
  Star SHL W28-800 95
  Furgony ogólnego przeznaczenia 98
  Nysa 501 F podwyższony (prototyp) 98
  Żuk A-06 99
  Syrena 104 F (prototyp) 100
  Nysa 521 F 102
  Nysa 521 T 103
  FSC/FSD A40 (prototyp) 104
  Żuk A-07 106
  Star 200 N 111 (prototyp) 107
  Star 28 N 110-01 108
  Star 200 LF (prototyp) 110
  Furgony specjalizowane 111
  Żuk GŻ 2 111
  Star 28 N 110-02/110-03 (Odzież/Pieczywo) 112
  Żuk A-03 Meble 114
  Star 28 N 111-02 Meble 115
  Nysa 501 C 116
  Star 25 L Ms 2,5 117
  Nysa 521 C 119
  Star 29 Ms 3 121
  Jelcz 315 Mielec Ms 5 122
  Star 29 Izoren 124
  Samochody do przewozu cieczy 125
  Star 25 M1 SHL A3-571 125
  Star 28 SHL A3-573 126
  Jelcz 315 SHL A3-591 (prototyp) 128
  Jelcz 315 C-69 130
  Star 660 M2 T-586 131
  Star 660 M2 CW-66 132
  Ciągniki siodłowe 133
  Star C-25 M1 133
  Star C-27 M1 134
  Star C-28 136
  Jelcz 317 (prototyp) 137
  Samochody służby zdrowia 139
  Warszawa 203 A 139
  Nysa 521 S 140
  FSC/FSD 45 (prototyp) 141
  Samochody do oczyszczania miast i dróg 142
  Star 27 M1 PZ-5 142
  Star 27 M1 SK-3 144
  Star 27 M1 SW-11 145
  Star 27 M1 SM-21 146
  Star 28 PS-6 148
  Star 28 SK-4 149
  Star 28 SM-3 151
  Star 28 SM-5 (prototyp) 152
  Jelcz 315 SM-8 (prototyp) 154
  Samochody przeciwpożarowe 156
  Żuk A-14 156
  Star A26 P028 158
  Żuk A-15 160
  Star 25 L M1 GSn-900 162
  Star A26 P 003 163
  Samochody do celów kulturalno-oświatowych 164
  Mielec WR 002 TWT 164
  Nysa 521 K 166
  Samochody warsztatowo-naprawcze 168
  Star 660 M1 574 168
  Star 27 M1 WPK-21 169
  Star 25 M1 N 98A 171
  Star 28 N 112-03 172
  Star 28 PMH-2/220 174
  Samochody kempingowe 175
  Nysa 521 Cp (prototyp) 175
  Samochody dla budownictwa 177
  Star 660 M2 KS-251 177
  Star 660 M2 K-407 178
  Star 25 M1 ŻS-3 179
  Star 660 M1 ŻSH-6S 181
  Jelcz 315 Hydros 10 T (prototyp) 182
  Jelcz 315 RDC-70 184
  Rozdział 5
  ZESTAWY CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z NACZEPAMI 186
  Star C-27 M1 z naczepą D-65 186
  Star C-28 z naczepą D-68 187
  Star C-25 M1 z naczepą CNB-5000 188
  Star C-27 M1 z naczepą A4-580 190
  Star C-27 M1 z naczepą D-91 (prototyp) 191
  Star C-28 z naczepą D-91 193
  Jelcz 317 z naczepą D-16 (prototyp) 194
  Rozdział 6
  CIĄGNIKI ROLNICZE 196
  Ursus C-350 196
  Ursus C-330 198
  Ursus C-335 201
  Ursus C-385 202
  Rozdział 7
  MOTOCYKLE I SKUTERY 206
  WSK M-15 S Sarenka (prototyp) 206
  WSK M-06 B1 208
  SHL M-11 W/ M-11 W Lux 210
  SHL M-17 Gazela 213
  WSK M-57 Motanna (prototyp) 216
  Rozdział 8
  MOTOROWERY 218
  Komar 2 typ 2330 218
  Komar 3 typ 2350 220
  WYKAZ POJAZDÓW W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM 222
  BIBLIOGRAFIA 224

  O autorach / z książki


  Dr hab. inż. Andrzej Zieliński - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem nadwozi samochodowych oraz rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych w ujęciu historycznym, a zwłaszcza dorobkiem polskich konstruktorów w tej dziedzinie. Autor kilku książek i wielu artykułów w prasie fachowej i popularyzatorskiej.  Od Autora
  Po zakończeniu II wojny światowej rozwój motoryzacji w Polsce napotykał znaczne trudności, na które składały się zarówno czynniki natury technicznej, jak i niekorzystne warunki społeczno-polityczne. Należy jednak stwierdzić, że w tych trudnych warunkach powstało wiele interesujących konstrukcji pojazdów. Nieubłagany upływ czasu powoduje, że niektóre z nich popadają w zapomnienie. Dla miłośników motoryzacji należących do najmłodszego pokolenia są one zupełnie nieznane. Moje zainteresowanie techniką motoryzacyjną, a w szczególności rozwojem konstrukcyjnym polskich pojazdów, zaowocowało wydaniem kilku książek o tej tematyce. W 1985 roku nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności ukazała się pierwsza książka pt. Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960, w której przedstawiłem opisy ponad 120 pojazdów, zarówno seryjnych jak i prototypowych. Po latach, gdy znacznie wzrosło zainteresowanie Czytelników historią polskiej motoryzacji, przygotowałem drugą pozycję, obejmującą lata 1961-1965. Mimo znacznie krótszego okresu i w tej książce znalazło się ponad 120 pojazdów. świadczy to o istotnym wzroście potencjału przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie przekazuję w ręce Czytelników trzecią książkę o polskich konstrukcjach motoryzacyjnych, w której opisałem pojazdy powstałe w latach 1966-1970. Ich liczba znowu nieznacznie przekroczyła 120. Podczas zbierania materiałów do każdej z tych książek trafiałem na wiele rozbieżności zarówno w zakresie szczegółów i danych technicznych, jak też w datach różnych wydarzeń. Starałem się więc dotrzeć do najbardziej wiarygodnych źródeł, aby informacje zawarte w tej książce nie zawierały błędów. Opisy wszystkich pojazdów, tak jak poprzednio, zostały umieszczone w ośmiu rozdziałach, w układzie chronologicznym. W zamieszczonych opisach pojazdów zastosowano współcześnie używaną terminologię i jednostki układu SI. Uzupełnieniem zamieszczonych opisów są ilustracje w postaci zdjęć, rysunków i wykresów. W celu zorientowania Czytelników w liczbie modeli ukazujących się w poszczególnych latach, na końcu książki zamieściłem spis przedstawionych w niej pojazdów w układzie chronologicznym. W tym miejscu pragnę podziękować kilku osobom, które pomogły mi w kompletowaniu informacji i zdjęć do tej książki, a mianowicie Sławomirowi Drążkiewiczowi,
  Andrzejowi Nowosielskiemu, Zdzisławowi Podbielskiemu oraz Wojciechowi Połomskiemu. Podziękowania kieruję także pod adresem Arkadiusza Matlaka, który podjął się komputerowej obróbki niektórych ilustracji. Mam nadzieję, że ta trzecia książka, opisująca polskie konstrukcje motoryzacyjne z lat 1966-1970, zainteresuje szerokie grono Czytelników i przyczyni się do lepszego poznania dorobku naszych specjalistów w zakresie konstrukcji pojazdów.
  Bielsko-Biała, październik 2013 r. Andrzej Zieliński
Liczba szt.

Cena: 60.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1984-1989
Połomski Wojciech
79.00 zł
Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1952-1970
Połomski Wojciech
56.00 zł
Polskie motocykle 1918-1945
Tarczyński Jan
84.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł

Książki autora

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)
Zieliński Andrzej
145.01 zł