PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 5 maja 2017 r.

.
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2018 r.

.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
T
YP SZKOŁY: szkoła BRANŻOWA I STOPNIA

Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności  Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2017 r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  TYP SZKOŁY: SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Sp. z o.o. w dniu 28.08.2018 r.

.
Przykładowe szkolne plany nauczania przygotowane przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności na podstawie wytycznych metodycznych ORE dla zawodów:

Praktyczne szkolne plany nauczania udostępnione dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu dla technikum i szkoły branżowej I stopnia