Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym

Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym

Autor: Lotko Wincenty , Górski Krzysztof , Longwic Rafał

ISBN: 978-83-206-1776-4

Wydanie: 1 / 2010
Liczba stron: 184
Liczba ilustracji: 213
Liczba tabel: 16
Oprawa: twarda

Polecam: 23

Opis

Monografia obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z pracą silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim mieszanin eteru etylo-tert butylowego z olejem napędowym. Zagadnienia dotyczą parametrów roboczych tego silnika pracującego w warunkach nieustalonych. Opisano szczegółowo własności fizykochemiczne badanych mieszanin EETB z ON. Porównano parametry procesu wtrysku i spalania tych paliw. Analizowano proces tłoczenia, wtrysku i rozpylenia paliwa oraz wpływ na nie wybranych parametrów regulacyjnych silnika, stopień wypalenia dawki paliwa i opóźnienie samozapłonu, omówiono zagadnienia stuku silnika. Ocenę parametrów szybkozmiennych ciśnień w przewodzie wtryskowym paliwa, komorze spalania oraz zmiany wzniosu iglicy rozpylacza, które rejestrowano w zależności od czasu i prowadzono z użyciem transformaty falkowej oraz Fouriera.
Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wyższych uczelni technicznych, pracownicy naukowi instytutów badawczych i osoby zainteresowane problemami zastosowań paliw alternatywnych do zasilania silników wysokoprężnych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 7
  Wykaz najczęściej stosowanych oznaczeń 9
  1. WPROWADZENIE 11
  2. ETERY JAKO PALIWO DO ZASILANIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH 17
  2.1. Eter dimetylowy 19
  2.2. Eter dietylowy 21
  2.3. Inne etery 23
  3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PALIW 27
  3.1. Własności eteru etylo-tert butylowego 27
  3.2. Charakterystyka badanego oleju napędowego 29
  3.3. Własności fizykochemiczne badanych mieszanin paliwowych 30
  3.3.1. Napięcie powierzchniowe 30
  3.3.2. Liczba cetanowa 31
  3.3.3. Gęstość 32
  3.3.4. Wartość opałowa 33
  3.3.5. Smarność 34
  3.3.6. Lepkość kinematyczna 35
  4. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA BADAWCZEGO 37
  4.1. Wyposażenie techniczne stanowiska badawczego 37
  4.2. Specyfikacja obiektu badań 45
  4.3. Cel, plan i metodyka badań 46
  4.4. Program komputerowy KGS-09 stosowany w prowadzonych badaniach 49
  5. METODY ANALIZY MATEMATYCZNEJ ZAREJESTROWANYCH SYGNAŁÓW 53
  5.1. Wybrane problemy analizy procesów roboczych silnika 53
  5.2. Metody analizy matematycznej sygnałów stacjonarnych i niestacjonarnych 56
  5.2.1. Transformata Fouriera 56
  5.2.2. Krótkookresowa transformata Fouriera 59
  5.2.3. Przekształcenie falkowe 61
  5.3. Zastosowanie dyskretnej transformaty falkowej w analizie zarejestrowanych sygnałów 61
  5.3.1. Filtracja szumów pomiarowych 62
  5.3.2. Identyfikacja zjawiska stuku w silniku 66
  5.4. Kompensacja dryftu temperaturowego sygnału ciśnienia 75
  6. ANALIZA PROCESÓW ROBOCZYCH SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W STANACH NIEUSTALONYCH ZASILANEGO BADANYMI PALIWAMI 77
  6.1. Ocena wybranych parametrów procesu tłoczenia i wtrysku paliwa 77
  6.1.1. Przesłanki teoretyczne dotyczące procesu wtrysku badanych paliw 78
  6.1.2. Wybrane parametry procesu tłoczenia i wtrysku badanych paliw 82
  6.2. Ocena wybranych parametrów roboczych procesu spalania 91
  6.2.1. Podstawy teoretyczne dotyczące procesu spalania badanych paliw 91
  6.2.2. Wybrane parametry procesu spalania 93
  6.2.3. Stopień i prędkość wypalania dawki paliwa 108
  6.2.4. Zestawienie wyznaczonych parametrów procesu spalania przy różnych
  kątach dynamicznego początku tłoczenia paliwa 120
  6.3. Charakterystyki dynamiczne wybranych parametrów pracy silnika 124
  6.3.1. Dynamika procesu przyspieszania wału korbowego 124
  6.3.2. Moment obrotowy silnika 130
  6.3.3. Charakterystyki dynamiczne zmian ciśnienia w przewodzie wtryskowym paliwa 135
  6.3.4. Przebiegi wzniosu iglicy rozpylacza paliwa 146
  6.3.5. Dynamika ruchu iglicy rozpylacza 151
  6.3.6. Dynamika zmian ciśnienia w komorze spalania 156
  6.3.7. Okres opóźnienia samozapłonu paliwa 163
  6.3.8. Ocena zjawiska stuku badanego silnika 170
  7. PODSUMOWANIE 177
  Literatura 181
Liczba szt.

Cena: 68.25 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych
Janiszewski Tadeusz , Mavrantzas Spiros
42.00 zł
Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail
Praca zbiorowa
55.00 zł
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
59.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
60.00 zł
Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów
Rokosch Uwe
75.00 zł
Zapowiedź

Książki autora

Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym
Lotko Wincenty , Górski Krzysztof , Longwic Rafał
68.25 zł