Mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych

Mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych

Autor: Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen

ISBN: 978-83-206-2073-3
Zapowiedź

Wydanie: 1/2024
Tłumacz: Marek Chalecki
Tytuł oryginału: KZ-ELEKTRIK, ELEKTRONIK
Format: B5
Liczba stron: 752
Liczba ilustracji: 866
Liczba tabel: 39
Oprawa: twarda

Polecam: 3

Opis

Podręcznik fachowy, odzwierciedlający współczesny stan rozwoju techniki motoryzacyjnej, zaprezentowany w przystępny sposób, uwzględniający aspekty praktyczne. Zawiera podstawy budowy i działania oraz wskazówki dotyczące obsługi podzespołów, zespołów i układów wchodzących w skład mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Stanowi kompleksowe kompendium wiedzy, bardzo bogato zilustrowane najnowszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi we współczesnych pojazdach samochodowych. 
Jest napisanym od nowa znacznie rozszerzonym odpowiednikiem wielokrotnie wznawianej przez WKŁ (15 wydań) książki tych samych autorów pt. „Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych”.
Odbiorcy: studenci wyższych uczelni o kierunku samochodowym, uczniowie techników i szkół branżowych I i II stopnia o profilu samochodowym i pokrewnych oraz wszyscy zainteresowani elektrycznymi i elektronicznymi układami współczesnych pojazdów samochodowych.

  Spis treści

  Wstęp
  1. PODSTAWOWE POJĘCIA ELEKTRYCZNE
  1.1. Budowa atomu
  1.2. Napięcie
  1.3. Prąd
  1.4. Rezystancja
  1.5. Możliwości wytwarzania napięcia
  1.6. Skutki działania prądu elektrycznego
  1.7. Zasady bezpieczeństwa
  1.7.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka
  1.7.2. Uszkodzenie nerwów
  1.7.3. Oślepienie
  1.7.4. Oparzenie
  1.7.5. Uderzenia i przecięcia
  1.7.6. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem
  1.8. Rodzaje napięcia
  2. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  2.1. Części składowe i budowa obwodu elektrycznego
  2.2. Symbole graficzne
  2.3. Schematy połączeń
  2.3.1. Podział schematów połączeń
  2.3.2. Schemat ideowy
  2.3.3. Rozróżnienie pod względem rozmieszczenia symboli graficznych
  2.4. Oznaczenia urządzeń elektrycznych
  2.5. Oznaczenia zacisków na schematach połączeń elektrycznych
  2.6. Kolory przewodów na schematach połączeń elektrycznych
  2.7. Schemat montażowy
  2.8. Analiza schematów połączeń elektrycznych
  2.9. Architektura układów elektrycznych współczesnych samochodów
  2.10. Miejsce zamontowania elementów w samochodzie
  3. POMIARY MIERNIKIEM UNIWERSALNYM
  3.1. Rodzaje mierników uniwersalnych
  3.2. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach analogowych
  3.3. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach cyfrowych
  3.4. Zakresy tolerancji mierników uniwersalnych
  3.4.1. Uniwersalne mierniki analogowe
  3.4.2. Uniwersalne mierniki cyfrowe
  3.4.3. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek
  3.5. Poszukiwanie usterek za pomocą woltomierza
  3.6. Poszukiwanie usterek za pomocą amperomierza
  3.7. Poszukiwanie usterek za pomocą pomiaru rezystancji
  3.8. Pomiary bardzo małych i bardzo dużych rezystancji
  3.9. Praca z programami do poszukiwania usterek
  4. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
  4.1. Prawo Ohma
  4.2. Mechaniczna praca, energia i moc
  4.3. Elektryczna praca, energia i moc
  4.4. Straty napięcia
  4.4.1. Napięcie w zamkniętym obwodzie elektrycznym
  4.4.2. Napięcie w otwartym obwodzie elektrycznym
  4.4.3. Wpływ dodatkowych odbiorników na spadek napięcia w przewodach doprowadzających
  4.5. Rezystywność przewodnika
  4.6. Połączenia szeregowe i równoległe
  4.6.1. Połączenie szeregowe
  4.6.2. Połączenie równoległe
  4.6.3. Podsumowanie
  4.7. Obwody mieszane
  4.7.1. Rozszerzone połączenie szeregowe
  4.7.2. Rozszerzone połączenie równoległe
  4.8. Dzielnik napięcia, potencjometr
  4.8.1. Nieobciążony dzielnik napięcia
  4.8.2. Obciążony dzielnik napięcia
  4.9. Kondensator
  4.9.1. Kondensator jako magazyn ładunków elektrycznych
  4.9.1.1. Budowa
  4.9.1.2. Zasada działania
  4.9.1.3. Kierunek przepływu prądu i jednostki pojemności
  4.9.1.4. Czas ładowania i rozładowania kondensatora
  4.9.1.5. Rodzaje kondensatorów i ich oznaczanie na schematach
  4.9.1.6. Połączenie szeregowe i równoległe kondensatorów
  4.9.2. Kondensator jako magazyn ładunków elektrycznych w samochodzie
  4.9.2.1. Kondensator do wygładzania napięcia w samochodzie
  4.9.2.2. Kondensatory w sterowniku poduszki gazowej
  4.9.2.3. Kondensatory w obwodzie pośrednim samochodów elektrycznych
  4.9.2.4. Wzmacniacze dźwięku
  4.9.2.5. Samochody z systemami start-stop
  4.9.3. Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
  4.10. Indukcyjność
  4.10.1. Magnetyzm
  4.10.2. Ziemia jako magnes
  4.10.3. Pole magnetyczne przewodnika z prądem
  4.11. Indukcja magnetyczna
  4.11.1. Indukcja ruchu
  4.11.2. Indukcja spoczynkowa
  4.12. Cewka
  4.12.1. Samoindukcja po włączeniu cewki
  4.12.2. Samoindukcja po odłączeniu cewki
  4.12.3. Kompatybilność elektromagnetyczna
  4.12.4. Zastosowania w samochodzie
  4.13. Przekaźniki
  4.13.1. Zasada działania przekaźnika
  4.13.2. Rodzaje przekaźników samochodowych
  4.13.3. Zasada działania kontaktronu
  4.13.4. Przykłady zastosowania kontaktronów w samochodzie
  4.13.5. Poszukiwanie usterek przekaźników
  4.13.6. Styczniki w samochodach elektrycznych
  4.14. Silniki elektryczne i prądnice
  4.14.1. Zasada działania silnika elektrycznego
  4.14.2. Zasada działania prądnicy
  4.14.3. Rodzaje maszyn elektrycznych
  4.14.3.1. Maszyny prądu stałego obcowzbudne
  4.14.3.2. Maszyny prądu stałego z magnesami stałymi
  4.14.3.3. Maszyny prądu przemiennego – prądnice
  4.14.3.4. Maszyny asynchroniczne prądu przemiennego
  4.14.3.5. Maszyny synchroniczne prądu przemiennego
  4.14.3.6. Maszyny prądu przemiennego – silnik reluktancyjny
  4.14.3.7. Oznaczenie i charakterystyka maszyn elektrycznych
  4.14.3.8. Silniki prądu przemiennego używane do napędu samochodów elektrycznych
  5. PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE
  5.1. Dioda
  5.1.1. Dioda jako zawór elektryczny
  5.1.2. Sprawdzanie diody
  5.1.3. Zastosowanie diody do prostowania prądów przemiennych
  5.1.3.1. Prostowanie jednopołówkowe
  5.1.3.2. Prostowanie dwupołówkowe mostkowe
  5.1.3.3. Prostowanie dwupołówkowe z wygładzaniem
  5.1.4. Układ mostkowy w prądnicy trójfazowej
  5.1.5. Dioda do rozłączania obwodu elektrycznego
  5.1.6. Dioda do ograniczania napięcia wzbudzenia
  5.1.7. Oznaczanie diod
  5.2. Dioda Zenera
  5.2.1. Właściwości diody Zenera
  5.2.2. Dioda Zenera w przekaźniku ochrony przepięciowej
  5.2.3. Dioda Zenera do stabilizacji napięcia
  5.2.4. Dioda Zenera do ograniczania zakresu (zerowanie)
  5.2.5. Dioda Zenera jako dioda prostująca w prądnicy trójfazowej
  5.3. Tranzystory bipolarne
  5.3.1. Zasada działania tranzystora bipolarnego
  5.3.2. Porównanie tranzystora bipolarnego z przekaźnikiem
  5.3.3. Tranzystor bipolarny jako wzmacniacz
  5.4. Tranzystory polowe FET i MOSFET
  5.4.1. Zasada działania tranzystora polowego
  5.4.2. Porównanie własności tranzystorów bipolarnego i polowego
  5.5. Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką IGBT
  5.6. Współczynnik wypełnienia impulsu
  6. POMIARY OSCYLOSKOPEM
  6.1. Zasada działania oscyloskopu
  6.2. Podłączanie oscyloskopu
  6.3. Ustawienia oscyloskopu
  6.3.1. Oś czasu
  6.3.2. Oś napięcia
  6.3.3. Inne napisy na osi czasu i napięcia
  6.3.4. Impuls wyzwalający
  6.3.4.1. Poziom impulsu wyzwalającego
  6.3.4.2. Zbocze impulsu wyzwalającego
  6.3.4.3. Przesunięcie osi czasu
  6.3.5. Sprzężenie DC/AC
  6.4. Podstawowe pojęcia dotyczące obrazu na oscyloskopie
  6.4.1. Okres
  6.4.2. Częstotliwość
  6.4.3. Szerokość impulsu
  6.4.4. Współczynnik wypełnienia impulsu
  6.5. Porównanie oscyloskopu z miernikiem uniwersalnym
  6.5.1. Napięcie prostokątne
  6.5.2. Napięcie przemienne
  6.5.3. Napięcie mieszane
  7. PODSTAWY CYFROWEJ TRANSMISJI SYGNAŁÓW
  7.1. Analiza systemowa i schematy przepływu sygnałów
  7.1.1. Analiza funkcjonalna
  7.1.2. Samochód jako system
  7.1.3. Schemat przepływu sygnałów
  7.2. Podstawy techniki cyfrowej
  7.2.1. Schemat przepływu sygnałów
  7.2.2. Zasada transmisji analogowej
  7.2.3. Logika podstawowych połączeń cyfrowych
  7.2.4. Układ logiczny jako człon przetwarzający dane
  7.2.4.1. Poziomy sygnałów
  7.2.4.2. Poziomy sygnałów w samochodzie
  7.2.5. Bramki logiczne
  7.2.6. System dwójkowy (binarny)
  7.3. Transmisja danych w samochodzie
  7.3.1. Przykład przekształcania sygnałów analogowych w cyfrowe
  7.3.2. Przetwarzanie informacji w sterowniku
  7.3.3. Przetwornik analogowo-cyfrowy
  7.3.4. Połączenia wtykowe słabym punktem układu
  7.3.5. Autodiagnoza
  7.4. Magistrale transmisji danych
  7.4.1. Rozwój układów elektronicznych
  7.4.2. Konieczność stosowania magistral transmisji danych
  7.4.3. Przegląd magistral transmisji danych
  7.4.4. Magistrala CAN
  7.4.4.1. Napięcia na magistrali CAN B
  7.4.4.2. Napięcia na magistrali CAN C
  7.4.4.3. Wpływ napięć zakłócających na magistralę CAN
  7.4.4.4. Terminatory (rezystory dopasowujące)
  7.4.4.5. Wykrywanie usterek magistrali CAN
  7.4.4.6. Magistrala CAN FD
  7.4.5. Magistrala LIN
  7.4.6. Optyczne sieci transmisji danych
  7.4.6.1. Transmisja sygnałów światłowodem
  7.4.6.2. Porównanie optycznej i przewodowej transmisji danych
  7.4.6.3. Magistrala MOST
  7.4.7. Sieć Bluetooth
  7.4.8. Magistrala FlexRay
  7.4.8.1. Porównanie magistrali CAN i FlexRay
  7.4.8.2. Zachowanie się sieci FlexRay podczas awarii
  7.4.9. Dostęp do sieci Ethernet
  7.4.10. Programowanie, kodowanie, personalizacja, indywidualizacja
  8. STEROWANIE I REGULACJA
  8.1. Różnica pomiędzy sterowaniem i regulacją
  8.1.1. Łańcuch sterowania
  8.1.2. Obwód regulacji
  8.2. Sterowanie
  8.2.1. Definicja sterowania
  8.2.2. Ogniwa łańcucha sterowania
  8.2.3. Wielkości wejściowe i wyjściowe łańcucha sterowania
  8.2.4. Rodzaje sterowania w zależności od sygnału
  8.2.5. Rodzaje sterowania w zależności od sposobu przetwarzania sygnału
  8.3. Regulacja
  8.3.1. Człowiek jako regulator w obwodzie regulacji
  8.3.2. Definicja regulacji
  8.3.3. Schemat blokowy obwodu regulacji
  8.3.4. Elementy składowe obwodu regulacji
  8.3.5. Stany przejściowe
  8.4. Adaptacyjne układy regulacji
  8.4.1. Przykład – regulacja lambda
  8.4.2. Inne przykłady
  8.4.3. Problemy diagnostyczne wynikające z adaptacji
  9. CZUJNIKI I ELEMENTY WYKONAWCZE
  9.1. Porównanie człowieka i maszyny
  9.2. Zadania czujników i elementów wykonawczych
  9.3. Podstawy fizyczne
  9.3.1. Fale
  9.3.2. Dźwięk jako fala mechaniczna
  9.3.3. Światło
  9.4. Wymagania dotyczące czujników i elementów wykonawczych w pojazdach samochodowych
  9.5. Włączniki mechaniczne i elektryczne
  9.5.1. Włączniki mechaniczne
  9.5.2. Włączniki elektryczne: pomiar poziomu cieczy
  9.5.3. Potencjometr
  9.6. Czujniki magnetyczne
  9.6.1. Czujniki indukcyjne
  9.6.2. Czujniki Halla
  9.6.3. Czujniki magnetorezystancyjne
  9.6.4. Zasada transformatora
  9.6.5. Czujnik przemieszczenia PLCD
  9.6.6. Czujnik położenia wirnika
  9.6.7. Czujnik położenia wirnika elektrycznego silnika trakcyjnego
  9.7. Magnetyczne elementy wykonawcze
  9.7.1. Elektromagnes
  9.7.2. Silnik elektryczny
  9.7.3. Amortyzatory o zmiennym tłumieniu (Magnetic Ride)
  9.8. Kontaktrony
  9.9. Efekty piezoelektryczny i piezorezystywny
  9.9.1. Efekt piezoelektryczny
  9.9.2. Efekt piezorezystancyjny
  9.10. Piezoelektryczne elementy wykonawcze
  9.11. Czujniki pojemnościowe
  9.12. Czujniki temperatury
  9.12.1. Termistor PTC
  9.12.2. Termistor NTC
  9.12.3. Ogrzewanie przewodu
  9.13. Termoogniwo
  9.14. Czujniki świetlne
  9.14.1. Fotorezystor
  9.14.2. Fotodioda
  9.14.3. Świetlne elementy wykonawcze
  9.14.4. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)
  9.15. Czujniki radarowe
  9.15.1. Bezpośredni pomiar czasu przebiegu sygnału
  9.15.2. Pośredni pomiar czasu przebiegu sygnału
  9.15.3. Efekt Dopplera
  9.15.4. Wykrywanie prędkości poprzedzającego samochodu i odległości od niego
  9.15.5. Wykrywanie położenia poprzedzającego samochodu
  9.15.6. Realizacja techniczna
  9.15.7. Czujniki lidarowe
  9.15.8. Porównanie własności różnych rodzajów czujników
  9.16. Czujniki gazów
  9.16.1. Sondy lambda
  9.16.2. Czujnik cząstek stałych
  9.16.3. Czujnik tlenków azotu
  9.16.4. Czujnik jakości powietrza
  10. SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH
  10.1. Przykład topologii sieci transmisji danych
  10.2. Rozwój układów elektronicznych i konieczność stosowania sieci transmisji danych
  10.3. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów transmisji danych
  10.4. Magistrala CAN
  10.4.1. Transmisja sygnałów
  10.4.2. Format komunikatu
  10.4.3. Diagnostyka
  10.4.4. Magistrala CAN FD
  10.5. Magistrala LIN
  10.6. Optyczne sieci transmisji danych
  10.6.1. Przesyłanie sygnałów światłowodami
  10.6.2. Magistrala MOST
  10.6.3. Diagnostyka magistrali MOST
  10.6.4. Magistrala Byteflight
  10.7. Sieć Bluetooth
  10.8. Magistrala FlexRay
  10.9. Sieć Ethernet w pojazdach samochodowych
  10.10. Odczytywanie schematu sieci transmisji danych w samochodzie
  10.11. Programowanie, kodowanie, personalizacja i indywidualizacja
  11. POKŁADOWE SIECI ELEKTRYCZNE I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
  11.1. Pokładowe sieci elektryczne
  11.1.1. Dwunastowoltowa sieć pokładowa z jednym akumulatorem
  11.1.2. Jednonapięciowa sieć pokładowa z dwoma akumulatorami
  11.1.3. Dwunapięciowa sieć pokładowa z podsiecią 48-woltową
  11.2. Zarządzanie energią elektryczną
  11.3. Elementy składowe pokładowej sieci elektrycznej
  11.3.1. Czujnik stanu akumulatora
  11.3.2. Prądnice w samochodach
  11.3.3. Aktualne tendencje rozwojowe (prądnicorozrusznik)
  11.3.4. Akumulatory
  12. ELEKTRONICZNE STEROWANIE SILNIKAMI SPALINOWYMI
  12.1. Elektroniczne sterowanie silnikiem benzynowym z wtryskiem bezpośrednim
  12.1.1. Cyfrowy układ sterowania silnikiem benzynowym z wtryskiem bezpośrednim
  12.1.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  12.2. Elektroniczne sterowanie silnikiem wysokoprężnym z wtryskiem bezpośrednim
  12.2.1. Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail silników wysokoprężnych
  12.2.2. Sposoby poprawy czystości spalin w silnikach wysokoprężnych
  12.3. Diagnostyka pokładowa EOBD
  12.4. Alternatywne napędy gazowe
  12.4.1. Wprowadzenie
  12.4.2. Samochodowa instalacja gazowa CNG
  12.4.3. Samochodowe instalacje gazowe LPG
  12.4.4. Regulacje prawne
  12.5. Elektroniczne układy zapłonowe – zarys rozwoju
  12.5.1. Bezstykowe sterowanie zapłonem
  12.5.1.1. Indukcyjne wyzwalanie sygnału w zapłonie tranzystorowym
  12.5.1.2. Wyzwalanie sygnału przez czujnik Halla w zapłonie tranzystorowym
  12.5.1.3. Wykrywanie usterek zapłonu sterowanego bezstykowo
  12.5.2. Elektroniczny zapłon rozdzielaczowi
  12.5.2.1. Schemat funkcjonalny z wejściami i wyjściami sterownika
  12.5.2.2. Sygnały wejściowe elektronicznego zapłonu rozdzielaczowego
  12.5.2.3. Sygnały wyjściowe oraz wskazówki do wykrywania usterek
  12.5.3. Zapłon całkowicie elektroniczny
  12.5.3.1. Budowa i zalety statycznego rozdziału wysokiego napięcia
  12.5.3.2. Statyczny rozdział wysokiego napięcia z cewkami dwubiegunowymi
  12.5.3.3. Informacja zwrotna o prądzie zapłonu w układzie ze statycznym rozdziałem wysokiego napięcia
  12.5.3.4. Wskazówki dotyczące wykrywania usterek
  12.6. Układy wtrysku benzyny – zarys rozwoju
  12.6.1. Ciągły wielopunktow pośredni wtrysk benzyny sterowany mechanicznie (układ K-Jetronic)
  12.6.1.1. Opis funkcji i części składowych układu
  12.6.1.2. Elementy składowe i ich funkcje
  12.6.1.3. Dodatkowe elementy układu sterowane elektrycznie
  12.6.1.4. Schemat elektryczny
  12.6.1.5. Układ K-Jetronic z regulacją lambda
  12.6.2. Ciągły wielopunktowy pośredni wtrysk benzyny sterowany elektronicznie (układ KE-Jetronic)
  12.6.2.1. Sygnały wejściowe i ich znaczenie dla sterowania elektronicznego
  12.6.2.2. Regulacja dawki wtrysku przez elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia
  12.6.3. Przerywany wielopunktowy pośredni wtrysk benzyny (układ L-Jetronic)
  12.6.3.1. Ogólny opis działania układu
  12.6.3.2. Elementy składowe i ich funkcje
  12.6.3.3. Funkcje sterownika
  12.6.3.4. Ogólny schemat elektryczny układu
  12.6.4. Jednopunktowy pośredni wtrysk benzyny sterowany elektronicznie (układ Mono-Jetronic)
  12.6.4.1. Obwód zasilania paliwem
  12.6.4.2. Sygnały wejściowe do ustalenia warunków eksploatacji
  12.6.4.3. Działanie sterownika, sygnały wyjściowe
  12.7. Regulacja lambda
  12.7.1. Adaptacja składu mieszanki
  12.7.2. Napięciowa sonda lambda
  12.7.3. Rezystancyjna sonda lambda z wkładem z dwutlenku tytanu
  12.7.4. Planarna sonda lambda
  12.7.5. Szerokopasmowa planarna sonda lambda
  12.8. Elektronicznie sterowane układy wtryskowe silników wysokoprężnych
  12.8.1. Ogólny opis układu
  12.8.2. Sygnały wejściowe i ich wpływ na działanie układu
  12.8.3. Elektronicznie sterowane pompy wtryskowe i pozostałe sygnały wyjściowe wykorzystywane we wtrysku pośrednim
  12.8.4. Elektronicznie sterowane promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe wykorzystywane we wtrysku bezpośrednim
  12.8.5. Układy z pompowtryskiwaczami (UIS) i indywidualnymi pompami wtryskowymi (UPS) wykorzystywane we wtrysku bezpośrednim
  13. ELEKTRONICZNE STEROWANIE SKRZYNKĄ BIEGÓW
  13.1. Ogólny opis układu
  13.2. Elektrohydrauliczne sterowanie stopniową automatyczną skrzynką biegów
  13.3. Bezstopniowa automatyczna skrzynka biegów
  13.4. Zautomatyzowana stopniowa skrzynka biegów i dwusprzęgłowa skrzynka biegów
  13.4.1. Zautomatyzowana stopniowa skrzynka biegów
  13.4.2. Dwusprzęgłowa skrzynka biegów
  14. NAPĘDY ELEKTRYCZNE I ZELEKTRYFIKOWANE
  14.1. Wiadomości wstępne
  14.2. Napęd elektryczny
  14.2.1. Elementy składowe i sieć pokładowa samochodu elektrycznego
  14.2.2. Silniki elektryczne
  14.2.3. Układy sterowania i elektroniki mocy
  14.2.4. Bateria wysokonapięciowa
  14.2.5. Ogrzewanie i chłodzenie
  14.2.6. Odzyskiwanie energii podczas hamowania
  14.2.7. Ładowanie
  14.2.7.1. Rodzaje ładowania
  14.2.7.2. Wtyczki i gniazda do ładowania
  14.2.7.3. Sterowanie ładowaniem oraz komunikacja wewnątrz pojazdu i z pojazdem
  14.2.7.4. Bezpieczeństwo
  14.2.8. Samochody elektryczne o wydłużonym zasięgu
  14.3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi układów wysokiego napięcia
  14.3.1. Oznaczenia ostrzegawcze
  14.3.2. Wymagania dotyczące kwalifikacji umożliwiających obsługę układów wysokiego napięcia
  14.3.3. Zasady bezpieczeństwa i techniczne środki ochronne
  14.3.3.1. Bezpieczeństwo elektryczne pojazdów wyposażonych w układy wysokiego napięcia
  14.3.3.2. Sposób postępowania podczas obsługi pojazdów wyposażonych w układy wysokiego napięcia
  14.3.3.3. Ogólne wskazówki dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w układy wysokiego napięcia
  14.4. Napęd hybrydowy
  14.4.1. Rodzaje i odmiany układów hybrydowych
  14.4.1.1. Mikrohybryda
  14.4.1.2. Niepełna hybryda
  14.4.1.3. Pełna hybryda (HEV) i pełna hybryda ładowana z sieci elektrycznej (PHEV)
  14.4.2. Toyota Prius jako przykład napędu hybrydowego o rozdzielonej mocy
  14.4.3. Równoległy napęd hybrydowy
  14.5. Napęd wykorzystujący ogniwa paliwowe
  14.6. Badania pojazdów zelektryfikowanych wg cykli jezdnych NEDC i WLTP
  15. UKŁADY REGULACJI DYNAMIKI JAZDY
  15.1. Układ stabilizacji toru jazdy
  15.1.1. Układ przeciwblokujący ABS
  15.1.1.1. Podstawowe funkcje i ogólna budowa układu ABS
  15.1.1.2. Czujniki prędkości obrotowej kół
  15.1.1.3. Układ zamknięty z zaworami elektromagnetycznymi 2/2
  15.1.2. Układ przeciwpoślizgowy ASR
  15.1.3. Układ stabilizacji toru jazdy
  15.1.4. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  15.2. Regulowane blokady mechanizmu różnicowego
  15.2.1. Sygnały wejściowe i wyjściowe w sterowniku
  15.2.2. Blokady elektrohydrauliczna i elektromagnetyczna
  15.2.3. Schemat połączeń elektrycznych blokady mechanizmu różnicowego
  15.3. Elektroniczna regulacja tłumienia amortyzatorów
  15.4. Starsze rozwiązania układów regulacji dynamiki jazdy
  15.4.1. Zamknięty układ przeciwblokujący z zaworami elektromagnetycznymi 3/3
  15.4.2. Otwarty układ przeciwblokujący z zaworami elektromagnetycznymi 2/2
  15.4.3. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 3/3
  15.4.4. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 2/2 – schemat połączeń
  16. OŚWIETLENIE
  16.1. Oświetlenie przednie
  16.1.1. Połączenia i funkcje układu matrycowych reflektorów LED
  16.1.2. Elementy składowe i funkcje oświetlenia przedniego
  16.2. Oświetlenie tylne
  16.3. Oświetlenie wnętrza
  16.4. Wskazówki obsługowe i podstawowe pojęcia dotyczące oświetlenia
  17. ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE PARKOWANIA
  17.1. Sposób działania elektronicznego układu wspomagania parkowania
  17.2. Kamera cofania
  17.3. Asystent parkowania
  17.4. Parkowanie zdalne
  18. UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO
  18.1. Budowa współczesnych układów bezpieczeństwa biernego
  18.2. Czołowe poduszki gazowe
  18.3. Boczne poduszki gazowe
  18.4. Kurtyny gazowe
  18.5. Poduszki gazowe chroniące kolana
  18.6. Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa
  18.7. Pas bezpieczeństwa zintegrowany z poduszką gazową
  18.8. Aktywne zagłówki
  18.9. Kompaktowa poduszka gazowa
  18.10. Układ ochrony pieszych
  18.11. Nadzorowanie układu i przepisy bezpieczeństwa
  19. ELEKTRONICZNE UKŁADY KOMFORTU I ZABEZPIECZENIA POJAZDU
  19.1. Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
  19.1.1. Opis działania i budowa układu
  19.1.2. Zasada działania klimatyzacji
  19.1.3. Sygnały wejściowe i wyjściowe oraz sposób ich oddziaływania
  19.1.4. Schemat połączeń
  19.1.5. Zalecenia i przepisy bezpieczeństwa
  19.1.6. Obsługa klimatyzacji (opróżnianie, napełnianie, konserwacja i wykrywanie przecieków)
  19.2. Dodatkowe układy ogrzewania
  19.2.1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych
  19.2.1.1. Ogrzewanie elektryczne w samochodzie elektrycznym i hybrydowym
  19.2.1.2. Nagrzewnica spalinowa i ogrzewanie postojowe
  19.2.2. Działanie nagrzewnicy spalinowej
  19.2.3. Wskazówki dotyczące montażu nagrzewnicy spalinowej i przepisy prawne
  19.2.4. Diagnozowanie i schemat elektryczny ogrzewania postojowego
  19.3. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą
  19.3.1. Centralne blokowanie drzwi
  19.3.2. Elektroniczna blokada silnika (immobilizer)
  19.3.3. Instalacja alarmowa
  19.3.3.1. Opis układu i konieczność jego stosowania
  19.3.3.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  19.3.4. Rozwój układów zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą
  19.3.4.1. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami pneumatycznymi
  19.3.4.2. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami elektrycznymi
  19.3.4.3. Montaż immobilizera w samochodzie niezabezpieczonym fabrycznie
  19.4. Układy kontroli ciśnienia w oponach
  19.4.1. Układy pośredniego pomiaru ciśnienia w oponach
  19.4.2. Układy bezpośredniego pomiaru ciśnienia w oponach
  20. ZINTEGROWANE UKŁADY INFORMACYJNE I WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ (ASYSTENCI)
  20.1. Wiadomości ogólne o układach informacyjnych kierowcy
  20.2. Wprowadzanie poleceń i sygnały wejściowe
  20.3. Komunikaty i odtwarzanie
  20.4. Układy nawigacji satelitarnej
  20.4.1. Wiadomości wstępne
  20.4.2. Ustalanie pozycji i obliczanie trasy
  20.4.3. Budowa samochodowego układu nawigacji GPS
  20.4.4. Możliwe funkcje
  20.4.5. Najczęstsze usterki i ich przyczyny
  20.5. Układy wspomagające kierowcę (asystenci)
  20.5.1. Czujniki i współzależności między układami
  20.5.2. Ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu, asystent martwego pola, ostrzeganie przed kolizją boczną, asystenci utrzymania pasa ruchu i aktywnej zmiany pasa ruchu
  20.5.3. Asystent monitorowania skupienia kierowcy i asystent aktywnego awaryjnego zatrzymania
  20.5.4. Asystent zapobiegania kolizji, asystent skrzyżowania, asystent omijania i układ pre-safe
  20.5.5. Rozpoznawanie znaków drogowych, ostrzeganie przed wjazdem pod prąd, ostrzeganie przed pierwszeństwem przejazdu, wykrywanie pieszych
  20.5.6. Asystent widzenia nocnego
  20.5.7. Ograniczenia układów wspomagających kierowcę, wskazówki i poszukiwanie usterek
  21. JAZDA AUTONOMICZNA
  21.1. Poziomy jazdy autonomicznej
  21.2. Czujniki, mapy i oprogramowanie
  21.3. Złożoność problematyki jazdy autonomicznej
  22. TELEFON I TELEMATYKA
  22.1. Współczesne systemy telefoniczne
  22.2. Funkcje telefonu i telematyki
  22.2.1. Funkcje telefonu
  22.2.2. Telematyka komunikacyjna
  22.2.3. Funkcja powiadamiania ratunkowego
  22.2.4. Usługi sieciowe
  22.2.5. Funkcje telematyczne specyficzne dla pojazdów
  22.3. Podstawy działania telefonii komórkowej
  22.4. Historyczny rozwój telefonii samochodowej
  22.4.1. Informacje ogólne
  22.4.2. Telefony montowane na stałe i wersje przenośne w samochodach – koniec lat 90. XX wieku
  22.4.3. Telefon komórkowy montowany jako wyposażenie dodatkowe – stan z początku lat 2000
  22.4.4. Telefon zamontowany na stałe, zintegrowany z układem informacji kierowcy – stan z początku lat 2000
  22.4.4. Telefon w technologii Bluetooth zintegrowany z układem informacyjnym kierowcy – stan z lat 2005–2011
Liczba szt.Książki autora

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
nakład wyczerpany
Mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
Zapowiedź