Badania techniczne pojazdów Poradnik diagnosty

Badania techniczne pojazdów
Poradnik diagnosty

Autor: Sitek Kazimierz

ISBN: 978-83-206-2070-8
Zapowiedź

Wydanie: 2 (uaktualnione) / 2024
Format: B5
Liczba stron: 320
Liczba ilustracji: 171
Liczba tabel: 30
Oprawa: miękka

Polecam: 39

Opis

Bogato ilustrowany poradnik poświęcony badaniom technicznym pojazdów drogowych. Opisano w nim podstawowe zasady BHP, najważniejsze przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów i wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów, identyfikację pojazdu, ogólną kontrolę stanu technicznego podwozia i nadwozia, badanie stanu technicznego układów hamulcowych, diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego, badanie układów związanych z ochroną środowiska, badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, badanie pojazdu zabytkowego, odczyt wskazań drogomierza, rodzaje i zakres badań dodatkowych, badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych, badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych oraz wybrane rodzaje badań dodatkowych. W drugim wydaniu informacje uaktualniono wg stanu na 2024 rok oraz uzupełniono m.in. o liczniki cząstek stałych wykorzystywane do pomiaru stężenia tych cząstek w spalinach pojazdów spełniających normę Euro 5 i wyższe.
Odbiorcy: diagności stacji kontroli pojazdów i kandydaci na diagnostów, uczniowie techników i szkół branżowych II stopnia zgodnie z podstawą programową 2019 kształcący się w zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie jednostki efektów kształcenia MOT.06.6 (Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych), jak również przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów.

  Spis treści

  Spis treści
  1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  7
  2. Przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów  12
  2.1. System badań technicznych pojazdów  12
  2.1.1. System badań technicznych pojazdów w Unii Europejskiej  12
  2.1.2. System badań technicznych pojazdów w Polsce  13
  2.2. Rodzaje badań technicznych  17
  2.3. Terminy badań technicznych  18
  2.4. Istota i zakres badań technicznych  19
  2.5. Wymagania dotyczące diagnostów  21
  2.6. Postępowanie diagnosty  24
  3. Stacje kontroli pojazdów  27
  3.1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji  27
  3.2. Rodzaje i uprawnienia stacji kontroli pojazdów  28
  3.3. Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów  30
  3.3.1. Wymagania ogólne  30
  3.3.2. Stanowisko kontrolne  31
  3.4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe  35
  3.5. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych  37
  4. Identyfikacja pojazdu  38
  4.1. Międzynarodowy system identyfikacji pojazdów  38
  4.1.1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN  38
  4.1.2. Wykonanie i usytuowanie oznaczeń identyfikacyjnych  42
  4.1.3. Ocena autentyczności numerów identyfikacyjnych  43
  4.1.4. Rozkodowanie numerów identyfikacyjnych pojazdów  44
  4.2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy  45
  4.3. Tabliczka znamionowa producenta  46
  4.4. Oznakowanie ogumienia i obręczy  48
  5. Ogólna kontrola stanu technicznego podwozia i nadwozia  53
  5.1. Kontrola organoleptyczna wybranych układów podwozia  53
  5.1.1. Układ napędowy  53
  5.1.2. Układ jezdny  54
  5.1.3. Układ zawieszenia  55
  5.1.4. Układ kierowniczy  58
  5.2. Badanie układów podwozia na liniach diagnostycznych  62
  5.2.1. Linie do diagnozowanie samochodów osobowych  63
  5.2.2. Uniwersalne linie diagnostyczne  69
  5.2.3. Linie do diagnozowania pojazdów ciężarowych  74
  5.2.4. Kierunki rozwoju linii diagnostycznych  76
  5.3. Kontrola stanu technicznego nadwozia  79
  5.3.1. Ogólna ocena stanu technicznego nadwozia  79
  5.3.2. Kontrola szyb samochodowych  81
  6. Badanie stanu technicznego układów hamulcowych  84
  6.1. Wymagania eksploatacyjne  84
  6.2. Warunki zdatności technicznej  85
  6.3. Metody diagnozowania układów hamulcowych  86
  6.3.1. Układy hamulcowe sterowane hydraulicznie  86
  6.3.2. Układy hamulcowe sterowane pneumatycznie  88
  6.4. Badanie skuteczności i równomierności działania hamulców  90
  6.5. Urządzenia do diagnozowania układów hamulcowych  96
  7. Diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego  104
  7.1. Wymagania prawne  104
  7.2. Parametry diagnostyczne świateł  110
  7.3. Metody diagnozowania  111
  7.4. Urządzenia diagnostyczne  112
  7.4.1. Przyrządy optyczne (fotometryczne)  112
  7.4.2. Przyrządy komputerowe (z kamerami)  114
  7.5. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej  118
  8. Badanie układów związanych z ochroną środowiska  119
  8.1. Analiza spalin  119
  8.1.1. Uwarunkowania prawne  119
  8.1.2. Zadania, działanie i budowa analizatorów spalin  120
  8.1.3. Pomiar prędkości obrotowej i temperatury oleju silnikowego  123
  8.2. Kontrola składu spalin w pojazdach z systemem OBD  124
  8.2.1. Diagnostyka pokładowa OBD II/EOBD  124
  8.2.2. Procedura badań pojazdów z systemem OBD  127
  8.3. Analiza spalin silników motocyklowych  132
  8.4. Pomiar zadymienia spalin  135
  8.4.1. Kontrola spalin silników o zapłonie samoczynnym  135
  8.4.2. Zasada działania i budowa dymomierzy  136
  8.4.3. Liczniki cząstek stałych  139
  8.5. Ocena hałasu zewnętrznego pojazdu  142
  9. Badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu  146
  9.1. Rola i zadania dozoru technicznego  146
  9.2. Akty prawne dotyczące dozoru technicznego  148
  9.3. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu  148
  9.4. Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu  151
  9.5. Badanie techniczne pojazdu z urządzeniem dozorowym  151
  10. Badanie pojazdu zabytkowego  155
  10.1. Akty prawne związane z pojazdami zabytkowymi  155
  10.2. Istota i zakres badania pojazdu zabytkowego  157
  11. Odczyt wskazania drogomierza  161
  12. Rodzaje i zakres badań dodatkowych  163
  12.1. Rodzaje dodatkowych badań technicznych  163
  12.2. Zakres badań dodatkowych  164
  13. Badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h  168
  13.1. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego  168
  13.2. Urządzenia automatycznej regulacji układami ruchu pojazdu  169
  13.3. Wybrane urządzenia elektroniczne wspomagające kierowcę  170
  13.3.1. Urządzenie przeciwblokujące ABS  170
  13.3.2. Urządzenie przeciwpoślizgowe ASR  173
  13.3.3. Układ stabilizacji toru jazdy ESP  175
  13.4. Układy hamowania długotrwałego (zwalniacze)  177
  13.4.1. Hamulce (zwalniacze) silnikowe  177
  13.4.2. Zwalniacze podwoziowe (retardery)  179
  13.5. Ogranicznik prędkości  183
  13.6. Klasy autobusów  185
  13.7. Warunki dodatkowe dla autobusu  185
  13.8. Zakres i sposób przeprowadzania badania  190
  14. Badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych  193
  14.1. Podstawowe pojęcia i definicje  193
  14.2. Obowiązujące akty prawne  196
  14.3. Pojazdy wymagające dodatkowych badań technicznych  199
  14.3.1. Pojazdy typu EX/II, EX/III i MEMU  199
  14.3.2. Pojazdy do przewozu w cysternach typu FL i AT  201
  14.4. Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla pojazdów  203
  14.5. Oznakowanie pojazdów  207
  14.5.1. Tablice ostrzegawcze  207
  14.5.2. Nalepki ostrzegawcze  208
  14.6. Wyposażenie dodatkowe pojazdów  210
  14.6.1. Gaśnice  210
  14.6.2. Wyposażenie awaryjne  212
  14.7. Zakres i sposób przeprowadzania badania  212
  15. Badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem  215
  15.1. Właściwości paliw gazowych i silników zasilanych gazem  215
  15.2. Stanowisko kontrolne i zasady bezpieczeństwa  217
  15.3. Budowa i zasada działania instalacji gazowej  218
  15.3.1. Klasyczny system zasilania gazem  218
  15.3.2. System zasilania nadciśnieniowego  220
  15.3.3. System wtrysku gazu ciekłego  221
  15.4. Przepisy dotyczące pojazdów z instalacją gazową  223
  15.4.1. Wymagane warunki techniczne  223
  15.4.2. Zakres i sposób badania  230
  15.5. Identyfikacja elementów instalacji zasilania gazem  233
  15.5.1. Obowiązkowe i dopuszczalne elementy instalacji gazowej  233
  15.5.2. Cele homologacji  233
  15.6. Zasady wykonywania badania instalacji gazowej  237
  15.7. Przyrządy do badania instalacji gazowej  240
  16. Badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych  243
  16.1. Pojazdy o napędzie hybrydowym  243
  16.2. Pojazdy o napędzie elektrycznym  244
  16.2.1. Pojazdy o napędzie wyłącznie elektrycznym  245
  16.2.2. Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi  247
  16.3. Badanie techniczne samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym  248
  16.3.1. Identyfikacja pojazdu  249
  16.3.2. Ogólna ocena stanu napędu hybrydowego/elektrycznego  251
  16.3.3. Weryfikacja stanu połączeń elektrycznych  251
  16.3.4. Ocena stanu zespołów  252
  16.3.5. Kontrola działania napędu podczas jazdy  254
  16.4. Zasady bezpieczeństwa podczas badania technicznego  255
  17. Badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych  257
  17.1. Pomiar skuteczności tłumienia drgań zawieszenia  257
  17.2. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc do 3,5 t  262
  17.2.1. Urządzenia komputerowe z elektronicznymi głowicami pomiarowymi  265
  17.2.2. Urządzenia komputerowe z głowicami pasywnymi  267
  17.3. Pomiar ustawienia kół i osi w pojazdach o dmc powyżej 3,5 t  271
  17.4. Przebieg kontroli ustawienia kół i osi pojazdu  277
  17.5. Dokument identyfikacyjny pojazdu  279
  17.6. Badanie dodatkowe pojazdu po zmianach konstrukcyjnych  283
  17.6.1. Badanie i opis zmian dokonanych w pojeździe  284
  17.6.2. Wybrane przypadki zmian konstrukcyjnych pojazdu  285
  17.7. Rola i zadania rzeczoznawcy samochodowego  289
  18. Wybrane rodzaje badań dodatkowych  291
  18.1. Sprawdzanie urządzeń sprzęgających  291
  18.1.1. Klasy urządzeń sprzęgających  291
  18.1.2. Oznakowanie i parametry sprzęgów  292
  18.1.3. Wymagania europejskie dla urządzeń sprzęgających  294
  18.1.4. Przepisy polskie dotyczące urządzeń sprzęgających  299
  18.1.5. Kontrola urządzeń sprzęgających  300
  18.2. Badanie dodatkowe taksówki  306
  18.3. Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego  308
  18.4. Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania  310
  18.5. Badania dodatkowe tzw. podatkowe  312
  18.6. Badanie dodatkowe pojazdu z blokadą alkoholową  315
  18.7. Badanie dodatkowe potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dotyczących transportu międzynarodowego  316
  Literatura  319

  Errata


  O autorach / z książki


  Dr inż. Kazimierz Sitek
  Dr inż. Kazimierz Sitek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1974). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym WAT (1983). Pracował na stanowiskach eksploatacyjnych w jednostkach wojskowych oraz na stanowiskach dydaktycznych i naukowych w wojskowym szkolnictwie technicznym (Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa i Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą m.in.: badań procesów napełniania cylindrów silników spalinowych, badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów samochodowych oraz eksploatacji i diagnostyki pojazdów mechanicznych, w szczególności układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Specjalizuje się w zakresie badań pojazdów samochodowych na liniach diagnostycznych. Wieloletni kierownik stacji kontroli pojazdów i organizator szkolenia diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny: Offieziershochschule der Landstreitkräfte (1988, Löbau).
  W latach 2001–2008 pracował w przemyśle na stanowisku starszego specjalisty ds. diagnostyki (Unimetal, Złotów). Od 2002 roku pełni obowiązki starszego specjalisty ds. szkolenia i wykładowcy (WORD, Piła). Obecnie zajmuje się zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz problemami transportu drogowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach: przedsiębiorców i kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy (kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, ADR, certyfikat kompetencji zawodowych, użytkowanie tachografów cyfrowych), kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na diagnostów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SIMP i do wykonywania badań technicznych pojazdów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych i materiałach konferencyjnych oraz 15 publikacji książkowych.


Książki autora

Badania stanowiskowe i diagnostyka
Sitek Kazimierz , Syta Stanisław
70.35 zł
Badania techniczne pojazdów
Poradnik diagnosty
Sitek Kazimierz
Zapowiedź