Podstawy elektroniki cyfrowej

Podstawy elektroniki cyfrowej

Autor: Józef Kalisz

ISBN: 978-83-206-1667-5

Wydanie: 5, zmienione
Format: B5
Liczba stron: 492
Liczba ilustracji: 257
Liczba tabel: 33
Oprawa: twarda

Polecam: 42

Opis

W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony przez przykłady i zadania projektowe. Książka zawiera również opis podstaw matematycznych, cyfrowego zapisu informacji i arytmetyki dwójkowej.
Książka jest podręcznikiem akademickim dla kursów poświęconych układom cyfrowym.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  1. Podstawy matematyczne /strona 1
  1.1. Rachunek zdań /1
  1.2. Rachunek zbiorów /4
  1.3. Kwantyfikatory /9
  1.4. Relacje i funkcje /11
  1.5. Algebra Boole'a /16
  Literatura /19

  2. Cyfrowy zapis informacji /strona 20
  2.1. Określenia podstawowe /20
  2.2. Kody liczbowe /24
  2.2.1. Kody naturalne /24
  2.2.2. Konwersja liczb przedstawionych w kodach naturalnych o różnych podstawach /30
  2.2.3. Uzupełnienia liczb /36
  2.2.4. Zapis liczb dwójkowych ze znakiem /37
  2.2.5. Kody dwójkowo-dziesiętne (BCD) /40
  2.2.6. Kody refleksyjne /42
  2.2.7. Zmiennoprzecinkowy zapis liczb /44
  2.3. Kody alfanumeryczne /48
  2.4. Kody zabezpieczające przed błędami /50
  Literatura /57
  Zadania /57

  3. Arytmetyka dwójkowa /strona 59
  3.1. Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych bez znaku /59
  3.2. Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych ze znakiem /68
  3.3. Działania arytmetyczne na liczbach dziesiętnych kodowanych dwójkowo (BCD) /73
  3.4. Działania arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych /75
  Literatura  /76
  Zadania  /76

  4. Podstawy teorii układów cyfrowych /strona 78
  4.1. Układy kombinacyjne  /79
  4.1.1. Funkcje logiczne i formy boolowskie /79
  4.1.2. Rodzaje form boolowskich  /84
  4.1.3. Minimalizacja form boolowskich  /93
  4.1.4. Podstawowe układy kombinacyjne: bramki. Symbole graficzne /102
  4.1.5. Złożone układy kombinacyjne  /106
  4.1.6. Zjawisko hazardu  /112
  4.2. Układy sekwencyjne  /116
  4.2.1. Rodzaje i sposoby opisu układów sekwencyjnych  /116
  4.2.2. Elementy pamięciowe: zatrzaski i przerzutniki  /121
  4.2.2.1. Zatrzaski  /123
  4.2.2.2. Przerzutniki  /129
  4.2.3. Projektowanie układów sekwencyjnych  /138
  4.2.3.1. Tworzenie grafu i tablicy przejść  /141
  4.2.3.2. Redukcja liczby stanów wewnętrznych  /145
  4.2.3.3. Kodowanie stanów i synteza układu  /150
  4.2.3.4. Projektowanie układu sekwencyjnego z wykorzystaniem rejestru przesuwającego  /157
  Literatura  /157
  Zadania  /158

  5. Cyfrowe układy scalone /strona 160
  5.1. Klasyfikacja   /160
  5.2. Rys historyczny  /162
  5.3. Właściwości cyfrowych układów scalonych  /164
  5.3.1. Szybkość działania  /165
  5.3.2. Moc strat  /168
  5.3.3. Odporność na zakłócenia  /169
  5.3.4. Zgodność łączeniowa i obciążalność /171
  5.4. Obudowy  /172
  5.5. Niezawodność  /176
  Literatura  /182

  6. Cyfrowe układy scalone – struktury podstawowe
      
   /strona 183
  6.1. Elementy układów scalonych  /183
  6.2. Najprostsze bramki  /190
  6.3. Układy TTL /191
  6.3.1. Seria podstawowa TTL /193
  6.3.2. Ulepszone serie układów TTL /196
  6.3.3. Układy z wejściem Schmitta  /198
  6.3.4. Połączenia szynowe i magistrale /200
  6.4. Układy ECL /203
  6.4.1. Bramki ECL /205
  6.4.2. Odbiorniki do linii transmisyjnych /209
  6.5. Układy CMOS /211
  6.5.1. Podstawowe układy CMOS /214
  6.5.1.1. Inwerter /214
  6.5.1.2. Bramki /217
  6.5.1.3. Szybkość działania /222
  6.5.1.4. Moc strat /222
  6.5.1.5. Odporność na zakłócenia /224
  6.5.1.6. Zgodność łączeniowa i obciążalność /225
  6.5.2. Przełączniki CMOS /229
  6.5.3. Wyjścia trójstanowe /235
  6.6. Metastabilność przerzutników /236
  Literatura /244

  7. Bloki cyfrowe /strona 246
  7.1. Konwertery kodów /247
  7.1.1. Dekodery /247
  7.1.2. Kodery /250
  7.2. Multipleksery i demultipleksery /251
  7.3. Testery parzystości i nieparzystości /255
  7.4. Bloki arytmetyczne /256
  7.4.1. Komparatory /256
  7.4.2. Sumatory /258
  7.4.3. Bloki arytmetyczno-logiczne /266
  7.4.4. Bloki mnożące /267
  7.5. Rejestry /268
  7.6. Liczniki /272
  7.7. Bloki pamięciowe /289
  7.7.1. Pamięci o swobodnym dostępie (RAM) /291
  7.7.1.1. Pamięci statyczne (SRAM) /294
  7.7.1.2. Pamięci dynamiczne (DRAM) /300
  7.7.2. Pamięci stałe /303
  7.7.2.1. Pamięci ROM /304
  7.7.2.2. Pamięci PROM /307
  7.7.2.3. Pamięci EPROM /308
  7.7.2.4. Pamięci EEPROM /312
  7.7.2.5. Pamięci Flash /314
  7.7.2.6. Inne rodzaje pamięci /317
  Literatura /322
  Zadania /323

  8. Programowalne i specjalizowane układy cyfrowe
       /strona 325
  8.1. Układy programowalne /325
  8.1.1. Proste układy programowalne (SPLD) /326
  8.1.1.1. Układy FPLA /327
  8.1.1.2. Programowalne pamięci stałe /329
  8.1.1.3. Układy GAL /329
  8.1.2. Złożone układy programowalne (CPLD) /336
  8.1.3. Układy FPGA /343
  8.1.4. Układ FPGA Spartan-3A /349
  8.2. Układy specjalizowane (ASIC) /357
  8.2.1. Matryce bramkowe (GA) /358
  8.2.2. Matryce komórkowe (SC) i wbudowane (EA) /359
  8.2.3. Układy indywidualne (FC) i komórkowe (CB) /360
  Literatura /361

  9. Urządzenia cyfrowe do sekwencyjnego przetwarzania 
      danych
  /strona 362
  9.1. Bloki operacyjne /363
  9.2. Bloki sterujące /368
  9.3. Komputery /371
  9.3.1. Podstawy budowy i działania /371
  9.3.2. Architektura komputerów /382
  9.3.3. Programowanie komputerów /385
  Literatura /388

  10. Język VHDL /strona 389
  10.1. Projektowanie z użyciem języka VHDL /389
  10.2. Opis języka VHDL /392
  10.2.1. Wprowadzenie do języka VHDL /393
  10.2.2. Struktura języka VHDL /402
  10.2.2.1. Obiekty /402
  10.2.2.2. Typy /404
  10.2.2.3. Atrybuty /410
  10.2.2.4. Pakiety i biblioteki /411
  10.2.2.5. Instrukcje współbieżne /413
  10.2.2.6. Instrukcje sekwencyjne /419
  10.2.2.7. Funkcje i procedury /424
  10.2.3. Opis złożonych układów cyfrowych /430
  10.2.3.1. Układy kombinacyjne /430
  10.2.3.2. Układy sekwencyjne /433
  10.2.4. Weryfikacja projektów /448
  10.3. Optymalizacja projektów /451
  Literatura /452
  Zadania /452

  11. Połączenia cyfrowych układów scalonych /strona 455
  11.1. Linie transmisyjne /456
  11.2. Odbicia i przesłuch /459
  11.3. Połączenia w układach ECL /462
  11.4. Połączenia w układach TTL i CMOS /469
  11.5. Zakłócenia /471
  Literatura /473
  Skorowidz /474
Liczba szt.

Cena: 61.95 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Paul Horowitz, Winfield Hill
239.00 zł
Czujniki
Andrzej Gajek, Zdzisław Juda
53.55 zł
Podstawy techniki cyfrowej
Andrzej Skorupski
26.88 zł
nakład wyczerpany
Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia, t. 2
Piotr Górecki
44.00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Tomasz P. Zieliński
84.00 zł
Komputerowe systemy pomiarowe
Waldemar Nawrocki
44.10 zł

Książki autora

Podstawy elektroniki cyfrowej
Józef Kalisz
61.95 zł

Usługi wydawnicze