Volkswagen Golf II i Jetta od września 1983 do czerwca 1992

Volkswagen Golf II i Jetta od września 1983 do czerwca 1992

Autor: Hans-Rüdiger Etzold

ISBN: 978-83-206-1627-9

Wydanie: 2 / 2017 dodruk
Tłumacz: Andrzej Wendrychowicz
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 476
Liczba ilustracji: 692
Seria: Sam naprawiam samochód
Oprawa: miękka

Polecam: 47

Opis

Samochody Volkswagen Golf II produkowane od września 1983 do czerwca 1992 r. oraz Volkswagen Jetta produkowane od lutego 1984 do września 1991 r. z silnikami benzynowymi bez katalizatora: 1,3 dm3 (40 kW); 1,6 dm3 (55 kW); 1,8 dm3 (66 kW, 82 kW, 102 kW), z silnikami benzynowymi z katalizatorem: 1,3 dm3 (40 kW); 1,6 dm3 (51 kW, 53 kW, 55 kW); 1,8 dm3 (62 kW, 66 kW, 72 kW, 77 kW, 79 kW, 95 kW, 118 kW) oraz z silnikami wysokoprężnymi 1,6 dm3 (40 kW, 44 kW, 51 kW, 59 kW) z mechanicznymi i automatycznymi skrzynkami przekładniowymi.


Silniki benzynowe bez katalizatora:
1,3 dm3 40 kW (55 KM)
- od IX 1983 do VI 1992
1,6 dm3 55 kW (75 KM)
- od IX 1983 do VI 1991
1,8 dm3 66 kW (90 KM)
- od 11984 do IX 1991
1,8 dm3 82 kW (112 KM)
- od 11984 do IX 1991
1,8 dm3102 kW (139 KM)
- od X 1985 do VII 1990
Silniki benzynowe z katalizatorem:
1,3 dm3 40 kW (55 KM)
- od IX 1983 do VI 1992
1,6 dm3 51 kW (70 KM)
- od II 1987 do IX 1991
1,6 dm3 53 kW (72 KM)
- od IV 1986 do IX 1991
1,6 dm3 55 kW (75 KM)
- od VII 1983 do VI 1991
1,8 dm3 62 kW (85 KM)
- od IX 1986 do VII 1990
1,8 dm3 66 kW (90 KM)
- od 11984 do IX 1991
1,8 dm3 72 kW (98 KM)
- od VIII 1988 do VII 1991
1,8 dm3 77 kW (105 KM)
- od 11985 do VII 1985
1,8 dm3 79 kW (107 KM)
- od VIII 1985 do IX 1991
1,8 dm3 95 kW (129 KM)
- od IV 1986 do IX 1991
1,8 dm3118 kW (160 KM)
- od II 1989 do VII 1991

Silniki wysokoprężne:
1,6 dm3 40 kW (54 KM)
- od IX 1983 do VI 1992
1,6 dm3 44 kW (60 KM)
- od IX 1983 do VI 1992
1,6 dm3 51 kW (70 KM)
- od IX 1983 do VI 1992
1,6 dm3 59 kW (80 KM)
- od IX 1983 do VI 1992


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Do Czytelnika 11

  SILNIK 12

  Charakterystyka techniczna 12
  Wymontowanie i zamontowanie silnika 18
  Regulacja zawieszenia zespołu napędowego 28

  Układ rozrządu i głowica 29

  Napędy paskami elastycznymi 29
  Wymiana paska zębatego 32
  Wymontowanie i zamontowanie wałka rozrządu 42
  Wymontowanie i zamontowanie głowicy cylindrów 46
  Wymontowanie i zamontowanie zaworów 57
  Wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów 59
  Sprawdzanie prowadnic zaworów 60
  Obróbka gniazd zaworów 60
  Naprawa zaworów 63
  Docieranie gniazd zaworów 64
  Sprawdzanie hydraulicznych popychaczy szklankowych 64
  Wzrokowe sprawdzanie wycieków oleju 66
  Sprawdzanie ciśnienia sprężania 66
  Regulacja luzu zaworów 67
  Uruchamianie silnika za pomocą zewnętrznego akumulatora 71
  Uruchamianie silnika przez pchanie/holowanie samochodu 72

  Typowe niesprawności silnika 72

  Układ smarowania 75

  Zakres stosowania olejów / klasyfikacja lepkościowa 76
  Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych 76
  Właściwe oleje silnikowe do samochodów Golf i Jetta 76
  Zużycie oleju 77
  Obieg oleju w silniku 77
  Sprawdzanie ciśnienia oleju 83
  Wymontowanie i zamontowanie miski olejowej 84
  Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie pompy oleju 84
  Wymiana oleju silnikowego 86
  Dynamiczna kontrola ciśnienia oleju 88

  Typowe niesprawności układu smarowania 89

  Układ chłodzenia 89

  Wymiana cieczy chłodzącej 89
  Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie termostatu 93
  Wymontowanie i zamontowanie pompy cieczy chłodzącej 94
  Sprawdzanie wyłącznika termicznego wentylatora 96
  Wymontowanie i zamontowanie chłodnicy 96
  Sprawdzanie układu chłodzenia 100
  Sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej 100
  Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciw zamarzaniu cieczy chłodzącej 101
  Środki zapobiegające zamarzaniu 101
  Oględziny układu chłodzenia 102

  Typowe niesprawności układu chłodzenia 102

  Gaźnikowy układ zasilania 104

  Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracy z obwodem doprowadzenia paliwa 104

  Gaźnik 2E3 (silniki 1,3) 105
  Gaźnik 2E2 (silniki 1,6 i 1,8) 107
  Wymontowanie i zamontowanie gaźnika 110
  Wymontowanie i zamontowanie pokrywy gaźnika 110
  Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO 111
  Sprawdzanie i regulacja automatycznego zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego 113
  Regulacja cięgna przyspieszenia 114
  Sprawdzanie podciśnieniowego siłownika 3- lub 4-położeniowego (silniki 1,6 i 1,8) 114
  Sprawdzanie, wymontowanie i zamontowanie automatycznego urządzenia rozruchowego (silniki 1,3) 115
  Sprawdzanie i regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego zimnego silnika 117
  Sprawdzanie siłownika pneumatycznego pulldown 118
  Sprawdzanie i ustawianie dawki paliwa pompki przyspieszającej 119
  Regulacja wielkości szczeliny otwarcia przepustnicy (silniki 1,3) 120
  Ustawienie podstawowe przepustnicy II przelotu 121
  Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego (silniki 1,3) 121
  Sprawdzanie podgrzewacza kanału częściowego obciążenia (silniki 1,6 i 1,8) 122
  Sprawdzanie podgrzewacza kolektora dolotowego 122
  Sprawdzanie wyłącznika termicznego podgrzewacza kolektora dolotowego 123
  Sprawdzanie podgrzewacza kolektora dolotowego (silniki 1,3) 124
  Sprawdzanie regulatora temperatury (silniki 1,3) 125
  Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie automatycznego urządzenia rozruchowego (silniki 1,6 i 1,8) 125
  Sprawdzanie zaworu termopneumatycznego (silniki 1,6 i 1,8) 126
  Gaźnik 2EE/Ecotronic (silniki 1,6 i 1,8) 126
  Sprawdzanie prędkości obrotowej biegu jałowego 129
  Sprawdzanie i regulacja zawartości CO 130
  Szybkie sprawdzanie układu Ecotronic 131
  Sprawdzanie czujnika temperatury cieczy chłodzącej 132
  Sprawdzanie nastawnika przesłony rozruchowej 132
  Sprawdzanie czujnika potencjometrycznego przepustnicy 133
  Sprawdzanie podgrzewacza kolektora dolotowego 133
  Sprawdzanie regulatora temperatury 134
  Wymontowanie i zamontowanie pompy paliwa 134
  Wymontowanie i zamontowanie filtru powietrza 134
  Dane techniczne i regulacyjne gaźników 136

  Układ wtryskowy silnika wysokoprężnego 137

  Wiadomości wstępne 137
  Sprawdzanie i regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego oraz maksymalnej prędkości obrotowej (pompa Bosch) 139
  Sprawdzanie i regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego oraz maksymalnej prędkości obrotowej (pompa CAV) 140
  Regulacja cięgna przyspieszenia 141
  Regulacja cięgna zimnego rozruchu 141
  Wymontowanie i zamontowanie wtryskiwaczy 142

  Typowe niesprawności układu wtryskowego silnika wysokoprężnego 142

  Sprawdzanie obwodu świec żarowych 144
  Sprawdzanie świec żarowych 144
  Sprawdzanie początku tłoczenia pompy wtryskowej 145
  Korygowanie zbyt dużego zużycia paliwa 147
  Sprawdzanie ustawień układu rozrządu 147
  Turbosprężarka - zasada działania, wymontowanie i zamontowanie 149
  Podgrzewacz filtru paliwa (silniki od IX 87) 151

  Obwód doprowadzenia paliwa i powietrza 151

  Sprawdzanie gaźnika 151
  Czyszczenie i wymiana wkładu filtru powietrza 151
  Odwadnianie i wymiana filtru paliwa 152
  Wymontowanie, zamontowanie i czyszczenie sitka pompy paliwa (silniki benzynowe 1,6 i 1,8) 153
  Wymontowanie i zamontowanie czujnika poziomu paliwa 155
  Wymontowanie i zamontowanie zbiornika paliwa 155

  Typowe niesprawności gaźnikowego układu zasilania 156

  Typowe niesprawności obwodu doprowadzenia paliwa i powietrza silnika wysokoprężnego 159

  Układ wtrysku benzyny Digijet silnika 1,3 160

  Zasady zachowania czystości podczas obsługi układu wtrysku benzyny 161
  Przygotowanie i podłączenie urządzenia zdalnego sterowania 162
  Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach 162
  Sprawdzanie sondy lambda 164
  Sprawdzanie katalizatora 164
  Sprawdzanie wzbogacania mieszanki przy pełnym obciążeniu 165
  Sprawdzanie zaworu suwakowego powietrza dodatkowego 165
  Sprawdzanie wtryskiwaczy 166
  Sprawdzanie i regulacja stycznika przepustnicy 167
  Wymontowanie i zamontowanie pompy wstępnego tłoczenia i czujnika poziomu paliwa 167
  Wymontowanie i zamontowanie pompy głównej, filtru paliwa i zasobnika pompy 169
  Sprawdzanie pomp paliwa 170
  Sprawdzanie przekaźnika pomp paliwa 171
  Sprawdzanie podgrzewania zasysanego powietrza (silniki od IX 88) 172
  Czyszczenie i wymiana wkładu filtru powietrza 172

  Układy wtrysku benzyny silników 1,6 i 1,8 173

  Układ K-Jetronic 173
  Układ KE-Jetronic 174
  Trudności z uruchamianiem gorącego silnika z układem K- i KE-Jetronic 175
  Układ Mono-Jetronic 175
  Odczytywanie pamięci kodów usterek 177
  Sprawdzanie prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO 178
  Układ Digifant 178
  Przygotowanie i podłączenie urządzenia zdalnego sterowania 178
  Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO 180
  Sprawdzanie sondy lambda (tylko samochody z regulowanym katalizatorem) 182
  Sprawdzanie wtryskiwacza rozruchowego i termicznego wyłącznika czasowego (układy K- i KE-Jetronic) 183
  Regulacja cięgna przyspieszenia (układy K- i KE-Jetronic oraz Digifant) 184
  Sprawdzanie dawki paliwa podczas przyspieszania przy zimnym silniku (układy K- i KE-Jetronic od IX 84) 185
  Sprawdzanie stycznika przepustnicy 185
  Sprawdzanie suwakowego zaworu powietrza dodatkowego (układy K- i KE-Jetronic oraz Digifant) 186
  Sprawdzanie regulatora fazy nagrzewania silnika (układ K-Jetronic) 188
  Sprawdzanie wtryskiwaczy 188
  Sprawdzanie i regulacja przesłony spiętrzającej (układy K- i KE-Jetronic) 190
  Sprawdzanie dźwigni nastawczej i tłoka sterującego (układy K- i KE-Jetronic) 190
  Wymiana pierścieni uszczelniających zaworu regulacyjnego ciśnienia (układy K- i KE-Jetronic) 191
  Podstawowe ustawienie przepustnicy (układy K- i KE-Jetronic oraz Digifant) 191
  Sprawdzanie zaworu zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego 192
  Sprawdzanie zaworu odcinającego zbiornika z węglem aktywowanym (układ Digifant) 193
  Sprawdzanie podgrzewania zasysanego powietrza (układ Digifant) 194
  Sprawdzanie wzbogacania mieszanki przy pełnym obciążeniu i odcinania dopływu paliwa podczas hamowania silnikiem (układ Digifant) 195
  Sprawdzanie pompy wstępnego tłoczenia paliwa 195
  Sprawdzanie głównej pompy paliwa 196
  Sprawdzanie przekaźnika pomp paliwa 197
  Czyszczenie i wymiana wkładu filtru powietrza 198

  Typowe niesprawności układów wtrysku benzyny 199

  Układ wylotowy 204

  Wiadomości wstępne 204
  Wymontowanie i zamontowanie układu wylotowego 205
  Wymiana klamer sprężystych 208
  Wymontowanie i zamontowanie głównego tłumika (silniki benzynowe 1,6 i 1,8 oraz wysokoprężne) 208
  Katalizator spalin (silniki benzynowe) 209
  Eksploatacja samochodu z katalizatorem 209
  Wymontowanie i zamontowanie katalizatora (tylko silniki 1,3) 210
  Wymontowanie i zamontowanie sondy lambda 210
  Wzrokowe sprawdzanie układu wylotowego 211

  SPRZĘGŁO 212

  Wiadomości wstępne 212
  Wymontowanie i zamontowanie sprzęgła 214
  Wymontowanie i zamontowanie łożyska wyciskowego 218
  Mechaniczne sterowanie sprzęgłem 219
  Regulacja luzu pedału sprzęgła 220

  Typowe niesprawności sprzęgła 221

  MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA 222

  Wymontowanie i zamontowanie skrzynki przekładniowej 222
  Napęd wszystkich kół (tylko silniki benzynowe 1,6 i 1,8) 224
  Sprawdzanie szczelności skrzynki przekładniowej 226
  Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju 226
  Mechanizm zmiany biegów 228

  AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA 234

  Wiadomości wstępne 234
  Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce 235
  Wymiana oleju przekładniowego ATF 236
  Regulacja cięgna przyspieszenia i jej sprawdzanie 236
  Test zahamowanego samochodu 241
  Holowanie samochodów z automatyczną skrzynką przekładniową 242

  Typowe niesprawności automatycznej skrzynki przekładniowej 242

  ZAWIESZENIE PRZEDNIE I PRZENIESIENIE NAPĘDU 244

  Wiadomości wstępne 244
  Wymontowanie i zamontowanie przegubu wahacza 244
  Wymontowanie i zamontowanie kolumny prowadzącej zawieszenia 247
  Wymontowanie i zamontowanie sprężyny amortyzatora 248
  Wymontowanie i zamontowanie półosi 248
  Rozmontowanie i zmontowanie półosi napędowej 250
  Montowanie osłon elastycznych w wersji GTI 254
  Wymontowanie i zamontowanie masy wyrównoważającej 255
  Sprawdzanie osłon elastycznych przegubów napędowych 255
  Sprawdzanie osłon przegubów wahaczy 255
  Sprawdzanie luzu przegubu wahacza 255

  ZAWIESZENIE TYLNE 256

  Wiadomości wstępne 256
  Wymontowanie i zamontowanie łożyska koła 256
  Regulacja luzu łożyska koła 258
  Wymontowanie i zamontowanie goleni resorującej 258
  Sprawdzanie amortyzatorów 260

  UKŁAD KIEROWNICZY 261

  Wymontowanie i zamontowanie drążka kierowniczego 262
  Regulacja przekładni kierowniczej 263
  Wymontowanie i zamontowanie koła kierownicy 264
  Sprawdzanie osłon ochronnych drążków kierowniczych 264
  Sprawdzanie osłon przegubów drążków kierowniczych 264
  Sprawdzanie i regulacja luzu układu kierowniczego 265
  Sprawdzanie luzu przegubu drążka kierowniczego 265
  Wspomaganie układu kierowniczego 265
  Odpowietrzanie układu wspomagania 266
  Sprawdzanie szczelności układu kierowniczego przy pracującym silniku 267
  Dolewanie oleju hydraulicznego 267
  Wymiana i naciąganie paska klinowego 267
  Ustawienie kół 268
  Wymiary kontrolne ustawienia kół 270

  UKŁAD HAMULCOWY 271

  Wiadomości wstępne 271
  Dane techniczne hamulców tarczowych 271
  Wymiana wkładek ciernych hamulców przednich systemu VW II 273
  Wymiana wkładek ciernych hamulców przednich systemu Girling 275
  Wymiana wkładek ciernych tarczowych hamulców tylnych 278
  Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie tarczy hamulca 279
  Usuwanie piszczenia hamulców tarczowych 280
  Wymontowanie i zamontowanie bębna hamulcowego 280
  Wymontowanie i zamontowanie szczęk hamulcowych 282
  Wymiana okładzin szczęk hamulcowych 283
  Sprawdzanie tylnego hamulca bębnowego 284
  Wymiana przewodów hamulcowych 284
  Naprawa cylinderka hamulca bębnowego 285
  Wymontowanie i zamontowanie cylinderka hamulca 285
  Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego 285
  Odpowietrzanie układu hamulcowego 287
  Wymiana płynu hamulcowego 288
  Układ przeciwblokujący ABS 288
  Sprawdzanie grubości wkładek ciernych 290
  Oględziny układu hamulcowego 290
  Sprawdzanie hamulca awaryjnego 290
  Regulacja hamulca awaryjnego 291
  Wymontowanie i zamontowanie cięgien hamulca awaryjnego 292
  Sprawdzanie urządzenia wspomagającego 292

  Typowe niesprawności układu hamulcowego 293

  KOŁA I OGUMIENIE 296

  Wiadomości wstępne 296
  Oznaczenie opon 296
  Oznaczenie obręczy 297
  Zamiana kół 297
  Wymiary obręczy i opon oraz zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu 298
  Docieranie nowych opon 299
  Pielęgnacja opon 299
  Sprawdzanie stanu bieżnika 299
  Wyrównoważanie kół 300
  Łańcuchy przeciwślizgowe 300
  Nadmierne zużycie opon 300
  Przyczyny nieprawidłowego zużycia opon 301

  NADWOZIE 302

  Wymontowanie i zamontowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy 302
  Wymontowanie i zamontowanie pasa przedniego, regulacja zamka pokrywy przedziału silnika 303
  Wymontowanie i zamontowanie zderzaka przedniego 303
  Wymontowanie i zamontowanie zderzaka tylnego 304
  Wymiana poszycia zderzaka 305
  Wymontowanie i zamontowanie przedniego błotnika 305
  Wymontowanie i zamontowanie nadkola 306
  Czyszczenie przewodów odwadniających dach 306
  Wymontowanie i zamontowanie listwy dachowej 307
  Wymiana bocznej listwy ochronnej 308
  Wymontowanie i zamontowanie klamki drzwi 309
  Wymontowanie i zamontowanie bębenka zamka drzwi 309
  Wymiana i naprawa bębenka zamka drzwi 310
  Instalacja zamka centralnego 311
  Wymontowanie i zamontowanie zamka drzwi 311
  Regulacja zaczepu zamka drzwi 312
  Wymontowanie i zamontowanie elektrycznie regulowanego lusterka zewnętrznego modeli do VIII 87 312
  Wymiana szyby lusterka modeli od IX 87 313
  Wymontowanie i zamontowanie ręcznie regulowanego lusterka zewnętrznego 313
  Wymontowanie i zamontowanie poszycia drzwi 315
  Wymontowanie i zamontowanie klamki wewnętrznej 317
  Wymontowanie i zamontowanie elektrycznego mechanizmu sterowania szyby 317
  Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu sterowania szyby 318
  Wymontowanie i zamontowanie szyby w drzwiach 318
  Wymiana rozbitej szyby przedniej i bocznej 319
  Wymontowanie i zamontowanie fotela przedniego 319
  Działanie układu ogrzewania 320
  Wymontowanie, sprawdzanie i zamontowanie dmuchawy powietrza 320
  Wymontowanie i zamontowanie zespołu regulacji ogrzewania i przewietrzania 322

  WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 324

  Wiadomości wstępne 324
  Najważniejsze odbiorniki elektryczne 324
  Wskazówki dotyczące montowania wyposażenia dodatkowe 324

  Akumulator 324

  Wymontowanie i zamontowanie akumulatora 324
  Sprawdzanie poziomu elektrolitu 325
  Akumulatory bezobsługowe 325
  Czyszczenie czopów biegunów akumulatora 326
  Sprawdzanie gęstości elektrolitu 326
  Sprawdzenie akumulatora pod obciążeniem 326
  Ładowanie akumulatora 326
  Szukanie przyczyn samoczynnego rozładowywania akumulatora 327

  Typowe niesprawności akumulatora 328

  Bezpieczniki i przekaźniki 328

  Wymiana i rozmieszczenie bezpieczników 328

  Komputer pokładowy MFA 334

  Alternator 334

  Wymontowanie i zamontowanie alternatora 337
  Wymiana i napinanie paska klinowego 338
  Sprawdzanie paska klinowego 339
  Pasek wieloklinowy (silniki G60) 339
  Sprawdzanie i wymiana szczotek węglowych alternatora 340

  Typowe niesprawności alternatora 341

  Rozrusznik 342

  Wymontowanie i zamontowanie rozrusznika 342
  Wymiana elektromagnetycznego włącznika rozrusznika 343

  Typowe niesprawności rozrusznika 343

  Układ zapłonowy 345

  Wiadomości wstępne 345
  Zasady bezpieczeństwa przy pracy z elektronicznymi układami zapłonowymi 346
  Wymontowanie i zamontowanie rozdzielacza zapłonu 348
  Wymiana styków przerywacza zapłonu 350
  Sprawdzanie i regulacja kąta zwarcia 351
  Regulacja przerywacza za pomocą szczelinomierza 351
  Sprawdzanie kondensatora 352
  Sprawdzanie cewki zapłonowej 355
  Sprawdzanie palca rozdzielacza 356
  Sprawdzanie nasadek świec zapłonowych 357
  Sprawdzanie kopułki rozdzielacza zapłonu 357
  Sprawdzanie złączy elektrycznych 357
  Sprawdzanie przewodów zapłonowych 357
  Sprawdzanie czujnika Halla 358
  Sprawdzanie sterownika układu TSZ-H 358
  Sprawdzanie układu zapłonowego VEZ 359
  Sprawdzanie kąta wyprzedzenia zapłonu (układ Digifant) 361
  Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu 362
  Właściwe wartości kąta wyprzedzenia zapłonu 363/4

  Świece zapłonowe 365

  Budowa i charakterystyka świec zapłonowych 365
  Dobór świec zapłonowych 366
  Wymiana świec zapłonowych 368
  Naprawa gwintowanego gniazda świecy 368

  Oświetlenie i sygnalizacja 369

  Wymiana żarówki reflektora 369
  Wymiana żarówki światła postojowego 370
  Wymiana żarówki kierunkowskazu przedniego 370
  Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 370
  Wymontowanie, zamontowanie i regulacja reflektora 370
  Wymiana żarówek lampy tylnej 371
  Wymiana klosza lampy tylnej 372

  Wskaźniki i osprzęt dodatkowy 372

  Wymontowanie i zamontowanie tablicy rozdzielczej 372
  Wymontowanie i zamontowanie wyłączników tablicy rozdzielczej 374
  Wymontowanie, sprawdzanie i zamontowanie wskaźników 375
  Wymontowanie i zamontowanie konsoli środkowej 379
  Wymontowanie i zamontowanie zestawu lampek kontrolnych 379
  Wymontowanie i zamontowanie radioodbiornika 380
  Wymontowanie i zamontowanie anteny 381
  Wymontowanie i zamontowanie przełącznika zespolonego 382

  Wycieraczki i spryskiwacze szyby 385

  Wymontowanie i zamontowanie silnika wycieraczki przedniej szyby 385
  Wymontowanie i zamontowanie silnika wycieraczki tylnej szyby 386
  Wymiana ramion wybieraków 387
  Regulacja wycieraczki przedniej szyby 387
  Regulacja wycieraczki tylnej szyby 387
  Regulacja ustawienia dysz spryskiwacza 388
  Wymiana gumy wycieraka 388
  Wygięcie ramienia wycieraka 389

  Typowe niesprawności gum wycieraczek 390

  ZABIEGI KONSERWACYJNE I POMOCNICZE 391

  Narzędzia 391
  Podpieranie samochodu 391
  Podnoszenie samochodu ręcznym podnośnikiem 393
  Mycie samochodu 393
  Pielęgnacja lakieru 394
  Naprawa uszkodzeń lakieru 394
  Pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych 395
  Mycie szyb 395
  Konserwacja uszczelek gumowych 395
  Czyszczenie opon i obręczy 395
  Czyszczenie pasów bezpieczeństwa 396
  Konserwacja podwozia i przedziału silnika 396
  Pielęgnacja obić tapicerskich 396

  PLAN OBSŁUGI SAMOCHODU 397

  Plan obsługi samochodów Golf i Jetta z silnikami benzynowymi do VIII 85 397
  Plan obsługi samochodów Golf i Jetta z silnikami benzynowymi od IX 85 398
  Plan obsługi samochodów Golf i Jetta z silnikami wysokoprężnymi 399

  SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 402

  Korzystanie ze schematów instalacji elektrycznej 402
  Objaśnienia oznaczeń 402
  Symbole graficzne na schematach elektrycznych 404
  Podział schematów instalacji elektrycznej 405
  Struktura schematu elektrycznego 406
  Schematy instalacji elektrycznej, silniki benzynowe 1,3 408
  Schematy instalacji elektrycznej, silniki benzynowe 1,6 i 1,8 430
  Schematy instalacji elektrycznej, silniki wysokoprężne 1,6 459
Liczba szt.

Cena: 75.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Volkswagen Golf IV i Bora
Dieter Korp
73.50 zł
Opel Astra II i Zafira
Hans-Rüdiger Etzold
69.00 zł
Volkswagen Passat od października 1996 do lutego 2005 (typu B5)
Hans-Rüdiger Etzold
73.50 zł
Opel Corsa C i Meriva
Hans-Rüdiger Etzold
69.00 zł
Ford Mondeo (od XI 2000 do IV 2007)
Hans-Rüdiger Etzold
61.95 zł
Volkswagen Transporter (T4) modele od IX 1990 do I 2003
Hans-Rüdiger Etzold
69.00 zł

Książki autora

Audi 100 i 200 od września 1982 do listopada 1990
Hans-Rüdiger Etzold
61.95 zł
Audi A3 od czerwca 1996 do kwietnia 2003 (typu 8L)
Hans-Rüdiger Etzold
73.50 zł
Audi A3 od maja 2003 do października 2012 (typu 8P)
Hans-Rüdiger Etzold
75.60 zł
Audi A4 (typu B6/B7) modele 2000-2007
Hans-Rüdiger Etzold
79.00 zł
Audi A4 i A4 Avant (typu B5) modele 1994-2000
Hans-Rüdiger Etzold
71.40 zł
Audi A4 i A4 Avant (typu B8) modele 2007-2015
Hans-Rüdiger Etzold
75.00 zł

Usługi wydawnicze