Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oferują na zamówienie uczelni i innych instytucji oraz firm:

 - usługi wydawnicze        
        opracowania merytoryczne,
        stylistyczne,
        typograficzne,
        projekty graficzne

- druk zleconych publikacji


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oferują wynajem lokali biurowych w budynku w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 52

Obecnie posiadamy wolne powierzchnie: 

Piętro I - 4 pokoje - moduł 75 m2 

Piętro III - pokoje o powierzchniach: 17,5 m2, 22 m2  i  23 m2

Informacje w siedzibie WKŁ w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 52 lub tel. 601 347 412, 22 849 23 14