Uwaga!!!  Podróbki książek WKŁ

W sprzedaży, m.in. na portalach internetowych, pojawiły się podrobione kopie książek wydawanych przez WKŁ. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności nie ponoszą odpowiedzialności za niską jakość sprzedawanych podróbek, widoczną zwłaszcza na nieczytelnych ilustracjach oraz przestrzegają przed nabywaniem takich książek sprzedawanych po zaniżonych cenach. Nieoryginalne książki nie będą wymieniane na pełnowartościowe.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności nie wyraziły również zgody na wykonanie i udostępnianie nielicencjonowanych wersji elektronicznych własnych książek, które nielegalnie są kopiowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.

Wykonywanie bez zgody właściciela praw autorskich podróbek wersji papierowych i kopii elektronicznych książek WKŁ, ich udostępnianie (także bezpłatne), sprzedaż oraz nabywanie stanowią naruszenie art. 116 i 117 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osobom dopuszczającym się tego rodzaju naruszeń prawa grożą surowe sankcje karne.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności proszą o zgłaszanie przypadków naruszeń praw autorskich do ich książek pod adres wkl@wkl.com.pl.