Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wiodący, polski edytor książek komunikacyjnych - obchodzą w 2009 roku 60-lecie rozpoczęcia nieprzerwanej działalności. 
60 lat w dziedzinie rozwoju środków komunikacji (transportu i łączności), które są przewodnim tematem naszych publikacji, to niemal epoka. Dziś egzemplarze pojazdów, telefonów, radioodbiorników i wielu innych użytkowych przedmiotów z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, można już tylko podziwiać w muzeach, prywatnych zbiorach, 
czy archiwach.

Zgrzebnie wyglądają dziś publikacje Wydawnictw Komunikacyjnych sp. z o.o. (taka bowiem była pierwotna nazwa WKŁ) sprzed 60 lat, opisujące zdobycze nauki i techniki z tamtego okresu. Na pożółkłych kartach książek opisywano m.in. pierwsze polskie konstrukcje samochodów (Warszawa, Syrena, Star), motocykli (SHL, WFM, WSK, SFM), samolotów i szybowców (Wilga, Iskra, Mucha...), radioodbiorników (Pionier, Mazur, Szarotka...), ręcznych łącznic telefonicznych, telegrafów, później pierwszych telewizorów (Wisła, Szmaragd...).

Zapotrzebowanie na podręczniki, poradniki, instrukcje było ogromne. Literatura techniczna była niezbędna 
do szkolenia kadr (naukowców, inżynierów, robotników), a także użytkowników sprzętu związanego z transportem 
i łącznością. Systematyczne zdobywaliśmy doświadczenie i zaufanie odbiorców.

W WKŁ powstawały nie tylko pierwsze powojenne publikacje książkowe o tematyce kolejowej, motoryzacyjnej, lotniczej, elektronicznej, drogowej, mostowej, żeglugowej. Pod szyldem Wydawnictw Komunikacji 
i Łączności wydawano popularne czasopisma m.in.: Motor, Sygnały, Skrzydlata Polska, Łączność, Drogownictwo, Morze, Radioamator i krótkofalowiec, Radioelektronik. Publikowaliśmy także prace i biuletyny wielu organizacji i instytutów naukowych m.in. PIHM, IMGW, IŁ, ITS, IBDiM.

Współcześnie Wydawnictwa Komunikacji i Łączności współpracując z najlepszymi polskimi Autorami 
oraz wydawcami technicznymi z całego świata starają się dostarczyć Czytelnikom najlepsze publikacje z tematyki transportu i łączności, dostosowując adekwatnie formę książek do zawartej w nich treści.

Za naszą wieloletnią działalność oraz wartość i poziom edytorski publikacji uzyskaliśmy wiele nagród, wyróżnień oraz dyplomów, m.in. od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiej Izby Książki, stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz branżowych.

Jednym z naszych celów jest utrwalenie oraz prezentacja dorobku polskich naukowców, inżynierów, konstruktorów w dziedzinach, które są przedmiotem naszej działalności i zainteresowania. Staramy się wyraźnie podkreślić, że miejsce Polski wśród krajów Unii Europejskiej było od dawna wypracowane osiągnięciami oraz wkładem w rozwój nauki i techniki światowej.

Oprócz podstawowej działalności, czyli produkcji książek, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności były zawsze głęboko zaangażowane w szerzenie wiedzy, kultury technicznej oraz czytelnictwa w szkołach, uczelniach, zakładach pracy na terenie całego kraju. Uczestniczyliśmy w opracowaniu nowoczesnego (modułowego) systemu nauczania zawodu mechanika samochodowego, zatwierdzonego przez MEN. Bierzemy udział w licznych spotkaniach, sympozjach, wystawach, promocjach, kiermaszach. Propagujemy bezpieczeństwo na drogach, wspomagamy liczne turnieje, konkursy wiedzy technicznej, modelarstwa lotniczego, kolejowego, samochodowego organizowane 
dla młodzieży. W 2009 roku wspólnie z redakcją miesięcznika Auto Moto Serwis przeprowadzimy kolejną, 
już dziesiątą, edycję ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jesteśmy aktywnymi członkami Polskiej Izby Książki oraz Polskiej Izby Motoryzacji od początku ich istnienia. Łączą nas ścisłe kontakty i współpraca z Muzeum Techniki NOT. Będąc od samego początku lokalizacyjnie związani
z Warszawą dzieliliśmy trud odbudowy stolicy fizycznie i materialnie, wspieraliśmy budowy Centrum Zdrowia Dziecka
i Centrum Matki Polki. Nie pozostajemy nigdy obojętni na apele fundacji wspomagających leczenie dzieci 
i młodzieży.


Usługi wydawnicze